ไพ่บนบอร์ดแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ไม่กี่ประเภท แต่ละประเภทก็มีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันไป บทความนี้จะมาบอกเทคนิคของแต่ละแบบกัน...

X