10 เคล็ดลับพื้นฐานกับ Flop ที่เจอบ่อยที่สุด

คุณกำลังจะได้เรียนรู้หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในเกมโป๊กเกอร์

Board texture คือหนึ่งในข้อมูลที่สำคัญที่สุดของทุกๆแฮนด์  ไม่ว่าจะเป็น bet size, bet frequency และ postflop strategy ต่างเกี่ยวข้องกับไพ่ทั้ง 3 ใบที่เปิดขึ้นมาบน flop

ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้วิธีกันว่าเราควรปรับ postflop strategy ได้อย่างไรบ้าง กับ flop รูปแบบต่างๆที่เจอกันบ่อยที่สุด:

 • Rainbow disconnected boards
 • Paired boards
 • Rainbow connected boards
 • Two-tone disconnected boards
 • Two-tone connected boards
 • Monotone boards

Rainbow disconnected boards

ตัวอย่าง 

C-bet strategy ที่ดีที่สุดสำหรับบอร์ดลักษณะนี้จะขึ้นอยู่กับ starting position โดยมักจะเป็นการเล่นอย่าง aggressive ที่ใช้ bet size เล็กลง โดยเฉพาะในเวลาที่เรา in position  เหตุผลก็เพราะว่าคู่ต่อสู้มักจะไม่ติดอะไรมากนัก และการใช้เพียง bet เล็กๆก็สามารถกดดัน range จำนวนมากของคู่ต่อสู้ได้   

สำหรับผู้เล่นในฝ่ายรับ เราจำเป็นต้อง call ด้วย hand ที่อ่อนกว่าบ้าง โดยเฉพาะเมื่อเจอกับ bet เล็กๆ  บางครั้งเราควรจะ call ด้วยไพ่อย่างพวก overcard + backdoor flush draw หรือแม้แต่ A-high ที่มี overcard ไปถึง mid-card  ซึ่ง calling strategy ของฝ่ายรับจะขึ้นอยู่กับ bet size ของคู่ต่อสู้ว่าใหญ่มากแค่ไหน

เทคนิคการเล่น rainbow disconnected boards:

 • เมื่อเราเป็นฝ่ายบุกและ in position ให้ small c-bet ด้วย merged range (ตัวอย่างเช่น bet 1/3 pot ด้วยไพ่อย่าง 55 และ 88 บน flop )  
 • ขยาย check-raise range เพื่อ bluff ให้กว้างขึ้นจาก big blind เพราะผู้เล่นส่วนใหญ่จะ bet bluff มากเกินไป และไม่รู้การป้องกันอย่างเหมาะสมเมื่อถูก raise

Paired boards

ตัวอย่าง

Paired board เป็นบอร์ดพิเศษที่ติดได้ยากเพราะมี hand combo น้อยลงที่จะสามารถ connect กับพวกมันได้  และด้วยเหตุผลนี้เราจึงควรใช้การเล่นที่คล้ายกับ rainbow disconnected boards โดยเล่นอย่าง aggressive ด้วย c-bet size เล็กๆ

Rainbow connected boards

ตัวอย่าง

เป็นอีกบอร์ดที่เราจะใช้ aggressive c-bet strategy แต่ frequency ไม่บ่อยนัก  เพราะจะเป็น c-bet strategy เพื่อกดดันคู่ต่อสู้มากกว่า   โดยเฉลี่ยแล้วเราควรจะ bet ใหญ่ขึ้นกับบอร์ดลักษณะนี้  เพราะมี hand จำนวนมากที่มี equity ดีๆและเราจำเป็นต้องกดดันให้คู่ต่อสู้จ่ายเพื่อจะได้เห็น turn

สำหรับผู้เล่นในฝ่ายรับ บอร์ดนี้จะเล่นคล้ายๆกับ rainbow disconnected boards มาก โดยเรายังจะ call บ่อยๆด้วย marginal hand 

เทคนิคการเล่น rainbow connected boards:

 • สำหรับ Aggressor เราควรระมัดระวังมากขึ้นหลังจากคู่ต่อสู้ call และ turn เป็นไพ่ที่ complete straight  ให้ใช้ polarize bet range และส่วนมากจะ check กับ top pair และ made hand ที่แย่ๆ
 • สำหรับ Defender ใน big blind  ควรใช้ bluff check-raise ที่สามารถติด straight ได้และอาจมี backdoor straight + backdoor flush draw อยู่บ้าง

Two-tone disconnected boards

ตัวอย่าง

เนื่องจากไม่ได้เป็น wet board เรามักจะเล่นด้วย small c-bet  ได้บ่อยๆเพื่อกดดันให้แฮนด์ที่ไม่ติดอะไรที่ flop แต่มี equity อยู่บ้าง อย่างพวกแฮนด์ที่มี overcard และ backdoor flush draw

เป็นบอร์ดที่เล่นคล้ายกับ rainbow disconnected boards มากๆ และสามารถใช้เทคนิคเดียวกันกับที่ได้แนะนำไปแล้วในด้านบน

Two-tone connected boards

ตัวอย่าง

เป็นบอร์ดที่ draw ได้มากมายและ equity ใกล้เคียงกัน  เราควรใช้ polarize bet strategy  ซึ่งหมายความว่าเราจะ bet ใหญ่ๆด้วย range ที่แคบลง เพื่อให้พวก hand ที่กำลัง draw อยู่ไม่ได้ pot odds ที่ดี

สำหรับผู้เล่นในฝ่ายรับ เรามักจะไม่ได้เจอกับ small bet และเราไม่จำเป็นต้อง defend ด้วย hand ที่อ่อนมากๆ  เราอาจต้องเล่น tight มากขึ้นกว่าที่ solver แนะนำ เพราะผู้เล่นส่วนใหญ่มักจะ bluff น้อยลงและ value-bet thinner กว่าปกติกับบอร์ดลักษณะนี้

เทคนิคการเล่น two-tone connected boards:

 • Check-raise ด้วย strong draw อย่าง open-ended straight draw และ gutshot ที่มี backdoor flush draw ด้วย
 • Value-bet ควรจะ strong มากๆด้วย top pair second kicker อย่างต่ำ
 • เล่น tight ขึ้นเมื่อถูก raise เพราะคู่ต่อสู้ส่วนใหญ่จะ under-bluff ในสถานการณ์นี้

Monotone boards

ตัวอย่าง

เราสามารถแยกบอร์ดลักษณะนี้ต่อไปได้อีกหลายรูปแบบแต่หลักการโดยรวมของพวกมันจะเหมือนกันทั้งหมด  โดยเราจะเล่น defensive strategy ด้วยการ check เป็นส่วนมาก  

เทคนิคการเล่น monotone boards:

 • Value-bet ด้วย hand ที่แข็งมากๆอย่างพวก set และ flush
 • Check กับ medium-strength hand ทั้งหมด
 • อย่า bluff ด้วย hand ที่ไม่มี draw ที่พัฒนาเป็น strong hand ได้ (เช่น Ks9s บน AhTh4h)

บทสรุป

Board texture เป็นหัวข้อที่ซับซ้อนมากๆและสามารถเขียนได้เป็นหลายร้อยบทความถ้าเราต้องการลงรายละเอียดมากขึ้น  สำหรับบทความนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นที่ได้รวบรวมรูปแบบทั่วไปที่เราจะได้เจอกันบ่อยๆ

จนกว่าเราจะพบกันใหม่ ขอให้ทุกคนโชคดี! 

source: https://upswingpoker.com/board-texture-tips/