Preflop raise sizing (การเลือกราคาเรส preflop)

คลิปนี้จะพูดถึง Preflop raise sizing หรือ การเลือกราคา bet ในรอบก่อนเปิดไพ่ เรื่องนี้มีความสำคัญมาก หากเราเข้าใจในเรื่องนี้ดี จะสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว หากคุณอยากเป็นคนที่สามารถทำกำไรจากโป๊กเกอร์ได้ในระยะยาวต้องดูคลิปนี้