Crushing PLO 3-Bet Pot

ในบทความนี้…

 • หาจุดที่สามารถ lead และทำกำไรได้หลังจากได้ check-call บน dynamic board
 • ใช้ size เล็กลงเมื่อ in position และ block calling range ของคู่ต่อสู้
 • PLO crusher แนะนำกลยุทธ์ c-bet 
  • Board texture
  • ใช้ size ให้ถูกต้องใน 3-bet pot
  • วิเคราะห์ hand playability และ blocker
  • Position คือกุญแจสำคัญ
 • บทสรุป

PLO เป็นเกมที่มีความโดดเด่นด้วย monster draw, แอคชั่นมากมาย และทักษะของผู้เล่นที่ห่างกันมาก  จากที่ grinder หลายๆคนได้เรียนรู้การเล่น GTO จาก solver จึงเป็นการดีที่สุดที่เราจะนำหน้า player ส่วนใหญ่ด้วยการแบ่งเวลาให้กับ poker lab บ้างเช่นกัน!

หนึ่งในสถานการณ์ที่อาจท้าทายสำหรับ PLO player เกิดขึ้นในการเล่น 3-bet pot  ไม่ว่าเราจะ OOP หรือ IP การทำให้ EV ของเราสูงสุดด้วยการ bet อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญต่อ win rate เนื่องจากเป็นการเล่นใน pot ที่ค่อนข้างใหญ่

แต่การเล่นอย่างถูกต้องไม่ได้ชัดเจนเสมอไป

เราได้ถาม high-stake PLO player ว่าอะไรคือหลักการสำคัญที่สุดที่เราจะต้องเชี่ยวชาญในการเล่น 3-bet pot ได้ดี

นี่คือสิ่งที่พวกเขาแนะนำ:

หาจุดที่สามารถ lead และทำกำไรได้
หลังจากได้ check-call บน dynamic board

Dynamic board เปิดโอกาสอันดีเยี่ยมที่จะ call ด้วยแผนที่จะเล่น aggressive มากขึ้นใน street ต่อๆไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้ 3-bet จาก SB หรือ BB กับผู้เล่นที่ open มาจาก late position

สมมุติว่าเรา in position หลังจากที่ buttuon ได้ open มา  และเรามี hand ที่ต้องการ 3-bet จาก SB  ซึ่ง button ได้ call 3-bet ของเราและ flop เป็น ถึงแม้ว่านี่จะเป็น board ที่เราจะ check-call อยู่บ้าง แต่เราก็ต้องมีแผนว่าจะทำอะไรกับ turn card ต่างๆที่เปิดมา

ถ้าเป็น brick อย่าง หรือ ตกที่ turn  เราซึ่งเป็นคน 3-bet มา ควรจะ lead ด้วย pot-size bet ด้วย hand จำนวนมากใน range ของเรา อย่างเช่น flush draw ใหญ่ๆ, over pair ที่มี gutshot หรือ combo draw
อีกหนึ่งตัวอย่างเกิดขึ้นเมื่อเราได้ 3-bet hand อย่าง จาก SB กับ Cutoff ที่มี 120BB deep และ flop เป็น บางครั้งเราควรจะ check-call ด้วย dynamic board แบบนี้ที่ nut สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากมายที่ turn และ/หรือที่ river  ถ้า villain check back และ turn เป็น blank card เราสามารถใช้ size ใหญ่ๆเพื่อ deny equity ของ draw จำนวนมากบน board ลักษณะนี้

วิธีการเล่นนี้จะทำให้คู่ต่อสู้หลายๆคนคาดเดา hand ของเราได้ยาก ยกเว้นว่าพวกเขามีความคุ้นเคยกับการเล่นแนว solver แบบนี้  ถ้าเรา OOP และจะ bet set และ combo draw เสมอบน flop ลักษณะนี้หลังจากที่ได้ 3-bet มา  ผู้เล่น regular เก่งๆก็สามารถเล่นได้อย่างง่ายดายเมื่อเรา check  ดังนั้นการ check-call บ้างจะช่วยให้เราครอบคลุม board ได้มากขึ้นใน street ต่อๆไป

ใช้ size เล็กลงเมื่อ in position
และ block calling range ของคู่ต่อสู้

ตามหลักทั่วไป PLO player ส่วนใหญ่มักจะใช้ size ขนาดใหญ่บน wet flop ใน 3-bet pot  ในสถานการณ์ที่เรามี blocker ที่ดีมาก (กับ hand ส่วนใหญ่ที่คู่ต่อสู้จะสามารถ call flop มาได้)  เราสามารถลด size ลงได้จากการ in position  เพราะ street ต่อๆไปจะไม่ยากขนาดนั้นเมื่อเรามีตำแหน่งและ SPR ต่ำ

ลองดูตัวอย่างนี้:

Villain open pot มาจาก MP และ Hero 3-bet pot ด้วย TT66ss  Villain call และ check ให้ Hero บน flop ในสถานการณ์นี้ เราสามารถใช้ size เล็กๆอย่าง 40% ได้อย่างปลอดภัย  เพราะเราไม่ต้องกังวลว่า MP จะมี combo อย่าง 74xx หรือ 42xx ได้มากนัก  และเรายัง block พวก 6x ไว้อีกด้วย

PLO crusher แนะนำกลยุทธ์ c-bet 

เมื่อเรา c-bet หลังจากได้ 3-bet preflop ก็จะทำให้ pot ค่อนข้างใหญ่และเราต้องเจอกับการตัดสินใจใหญ่ๆ  บ่อยครั้งที่เราต้องตัดสินใจว่าจะเล่นทั้ง stack หรือไม่  เมื่อนึกถึงกลยุทธ์ c-bet ใน 3-bet pot จะมีบางปัจจัยที่สำคัญที่เราต้องพิจารณา:

Board texture

บาง board จะดีต่อ 3-bettor และเราสามารถ c-bet ได้อย่างกว้าง  แต่บาง board ก็จะดีต่อ caller  เช่น flop ที่ดีอย่าง AA7r เราสามารถที่จะ c-bet ได้ด้วย range แทบทั้งหมดของเรา  ในทางตรงกันข้าม ถ้า flop เป็น 754 เราก็ไม่ควร c-bet อะไรทั้งนั้น แต่ควรจะ check ด้วย range ทั้งหมด

ใช้ size ให้ถูกต้องใน 3-bet pot

Player ที่เก่งๆหลายคนจะใช้เพียง 2 size ที่แตกต่างเพื่อไม่ให้กลยุทธ์ซับซ้อนมากเกินไป  size ที่พวกเขามักใช้จะเป็น bet ขนาดเล็กที่ 1/3 ถึง 1/2 pot  กลยุทธ์จะค่อนข้างง่ายสำหรับบาง flop และค่อนข้างซับซ้อนกับอีกหลายๆ flop 

บน paired high card board อย่าง AA7  ส่วนใหญ่แล้วทุก hand จะ c-bet ด้วย size ขนาดเล็ก  แต่บน dynamic board อย่าง QJ7ss เราจะ check ประมาณ 30% ถึง 40% ของ hand  ในส่วนของ bet size…บาง hand จะเล่นได้ดีกับ small bet  และบาง hand จะเล่นดีกว่ากับ pot-size bet 

วิเคราะห์ hand playability และ blocker

ที่นี้ hand แบบไหนที่เราควร check และแบบไหนที่ควร c-bet ใน 3-bet pot?

PLO เป็นการเล่นกับไพ่ 4 (หรือ 5) ใบ ดังนั้นกดคือให้ใช้ไพ่ทั้งหมด  aces หรือ top set ไม่เหมือนกันทั้งหมด  หลายๆครั้งที่การตัดสินใจของเราว่าจะ c-bet กับบาง hand ในกลุ่มเดียวกันหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับ side card  เช่น dry aces กับ gutter และ backdoor flush draw มักจะใช้ c-bet ได้ดีกว่า aces ที่ไม่มี turn ดีๆให้ bet ต่อได้มากนัก

การ block ไพ่สำคัญๆบน board ก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมาก บน flop อย่าง จะเป็นการ check อย่างชัดเจน เพราะ hand ของเรา block calling range ของคู่ต่อสู้อย่างมาก  hand อย่าง KQ76ss ที่ไม่มี heart จะอยู่ในกลุ่มของการ c-bet เมื่อเจอกับ flop แบบเดียวกันนี้

Position คือกุญแจสำคัญ

การมีตำแหน่งถือเป็นความได้เปรียบอย่างมากใน 3-bet pot ดังนั้นเราสามารถที่จะ 3-bet light ขึ้นเมื่อ in position  เหตุผลหลักๆคือเราสามารถหลบด้วย speculative ได้ง่ายกว่าเมื่อ in position  เพราะเรามีทางเลือกที่จะ check back และได้ free turn ด้วย hand ที่มีโอกาสแต่ไม่ดีพอที่จะเล่นทั้ง stack  หรือถ้าสถานการณ์จำเป็น เราก็สามารถ bet ในแต่ละ street ได้

บทสรุป

การ 3-bet ด้วย hand ที่ถูกต้องใน PLO เป็นสิ่งที่ regular แทบทุกคนเข้าใจอย่างลึกซึ้ง  แต่การเล่น postflop เป็นส่วนที่ซับซ้อน  เราควรมีแผนการกับ turn และ river ที่แตกต่าง และมีการปรับ bet size ตาม board แต่ละประเภท

ถ้าเราเล่นผิดพลาดบ่อยๆใน 3-bet pot โดยไม่รู้ตัวเลย ก็จะส่งผลให้ winrate ของเราแย่ลงอย่างมาก  3-bet pot เป็นส่วนสำคัญใน PLO ที่ต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ  ซึ่งจะต้องใช้เวลาทุ่มเทในการเรียนรู้นอกโต๊ะ และจากประสบการณ์ในการเล่นอีกมากมาย  ขอให้พวกเราโชคดี!

Source:
How to Crush Three-Bet Pots in Pot Limit Omaha
https://www.pokernews.com/strategy/how-to-crush-three-bet-pots-in-pot-limit-omaha-37191.htm