เหตุผลที่คุณควรจะ 3Bet ให้บ่อยขึ้น

เหตุผลที่คุณควรจะ 3Bet ให้บ่อยขึ้น

คุณไม่ควรจะกลัวการเล่น Big pot ถ้าคุณต้องการเป็นนักเล่นโป๊กเกอร์ที่ดี

ทำไมคุณต้อง 3Bet บ่อยกว่าเดิม

1. การ 3Bet ทำให้คู่แข่งของคุณตัดสินใจยากมากขึ้น

หลายคนเริ่ม 3Bet จากแค่ Premium Hand แต่ถ้าคุณเล่นแค่แบบนี้ไปซักพักจะทำให้คู่แข่งของคุณอ่านคุณออกและสู้กับคุณได้ง่าย แต่หากคุณ 3Bet ด้วย Range ที่กว้างขึ้นก็จะทำให้คนอื่นสู้คุณยากขึ้นด้วยเช่นกัน

2. เราสามารถแยกผู้เล่นอ่อนได้ด้วยการ 3Bet

เมื่อคุณ 3Bet หลังจากผู้เล่นที่ค่อนข้างอ่อน Raise Preflop คุณสามารถทำให้ผู้เล่นหลังจากคุณที่อาจจะเล่นแค่การ Raise ครั้งเดียว Fold ได้ นอกจากนี้ยังบังคับผู้เล่นที่อ่อนตัดสินใจในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง เว้นแต่ว่าคนที่ Open Raise นั้นถือ Premium hand อย่างคู่ A

3. การ 3Bet สามารถลดจำนวนผู้เล่นใน Pot

เพราะยิ่งมีผู้เล่นมาก ทำให้โอกาสที่เราจะชนะยิ่งน้อย เหมือนที่รูปข้างล่างอธิบาย

4. การ 3Bet มีโอกาสทำให้คุณชนะ Pot ตั้งแต่ Preflop

เมื่อไหร่ที่คุณควร 3Bet

1. คนที่ Open Raise เป็นผู้เล่นที่เก่งซึ่งจะทำให้คุณเล่น Postflop ยาก

2. คุณอยู่ในตำแหน่งหรือสถานการณ์ที่แย่

3. คนที่ Open Raise หรือ อยู่ข้างหลังเป็น Calling Station

ตัวอย่างการ 3Bet

เมื่อเจอกับผู้เล่นที่อ่อน

200NL 6-Max. $200 Effective Stacks.

คุณ อยู่ BB มี 6♥ 4♥

CO raise 5$ ที่เหลือ Fold

จากสถิติที่เราเจอพบว่า CO เป็นผู้เล่นที่อ่อนและ Fold กับการ 3Bet บ่อยครั้งเราสามารถ 3Bet ประมาณ 20$ ได้ หาก CO ยัง Call ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเรายังคงมีโอกาสชนะ Pot นี้

เมื่อเจอกับผู้เล่นที่ Loose

200NL 6-Max. $200 Effective Stacks.

Hero อยู่ BB มี 6♥ 4♥

คุณอยู่ CO มี  A♠ Q♠

UTG Raise 6$ และคนก่อนหน้า Fold

จากสถิติที่เราเจอพบว่า UTG Raise เกือบทุกตา และมี Range ค่อนข้างกว้างในกรณีนี้เราควรจะ 3Bet

ซึ่งทำให้เกิดความเป็นไปได้ 3 แบบ

1. UTG Fold และเราชนะ Pot ได้เลย

2. UTG Call และเรายังมี Position ที่จะสู้

3. UTG 4bet แล้วเราค่อยกลับมาตัดสินใจ

เมื่อเจอกับตำแหน่งท้ายๆ Open Raise

500NL 6-Max. $500 Effective Stacks.

คุณอยู่ BTN มี  J♠ 8♠

CO Raise 12.50$

ในบางครั้งเราควรจะ 3Bet เพื่อ Balance Range 3Bet ของเราเนื่องจาก  J♠ 8♠ อ่อนแอเกินไปที่จะ Call