เมื่อไหร่ที่ควร Call ได้ด้วย Ace-High?

เมื่อไหร่ที่เป็นจังหวะที่ดีที่เราควรจะ Call ได้ด้วย Ace-High กันล่ะ…

1. เมื่อมี missed draw อยู่มากและคู่ต่อสู้จะ over-bluff ด้วย hand ที่อ่อนกว่า Ace-high ได้ง่าย

เราลองมาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบน river

สมมุติว่าเราได้ raise preflop ไปจาก BTN  BB call และ flop เป็น T 4♠ 2♠  BB check และ call c-bet 33% ของเรา

Turn 8ผู้เล่นทั้งสองคน check  และ river เป็น 2♣  BB bet มา 50% pot

และนี่คือคำแนะนำจาก solver สำหรับ Ace-high hand (hand อื่นๆถูกลบออกไปเพื่อให้ดูชัดเจนขึ้น)

when to call ace-high solver image 1

มันแสดงให้เห็นว่า solver คิดว่าเป็นสถานการณ์ที่ก้ำกึ่งระหว่างการ call และ fold

แต่ solution นี้เกิดจากสมมุติฐานว่าผู้เล่นใน BB check หรือยอมแพ้กับ hand เหล่านี้:

  • ส่วนใหญ่แล้วกับ KQ-offsuit
  • ครึ่งหนึ่งกับ KJ-offsuit
  • A3 และ A5 เสมอ

ถ้าเราคิดว่าคู่ต่อสู้จะ bluff มากกว่า solver ในกรณีนั้นทุกๆ Ace-high ก็จะเป็น +EV call มากๆ  หรือพูดอีกอย่างก็คือ ถ้าคู่ต่อสู้ over-bluff กับ brick river ให้เราพิจารณาที่จะ hero call ได้ด้วย Ace-high

2.เมื่อเรามี two overcard หรือ backdoor flush draw แล้วเจอกับ flop bet เล็กๆ

มาดูจากตัวอย่างสุดท้ายกัน

เรา call BTN open ไปจาก BB และเจอกับ c-bet 33% บนบอร์ด T 4♠ 2♠ 

นี่คือคำแนะนำจาก solver ในสถานการณ์นี้:

when to call ace-high solver image 2

Solver คิดว่าทุกๆ Ace-high ที่มี backdoor flush draw เป็น +EV call  ลองพิจารณาดูการเล่นของ solver กับทุก A8-offsuit combo:  

when to call ace-high solver image 3

Solver ยัง call ด้วย AJ ซึ่งมี 2 overcard โดยไม่สนใจว่ามันจะมี backdoor flush draw หรือไม่

บทสรุป

ตอนนี้เราน่าจะพร้อมที่จะ call (และ fold) ได้ดีขึ้นกับ Ace-high  ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่บางคนคิดไว้เลย

 

source: https://upswingpoker.com/when-to-call-with-ace-high/