Postflop Play ด้วย Low Pocket Pair

3-Bet ด้วย Low Pocket Pair ได้ไม๊?

คำตอบสั้นๆคือ “ไม่ได้” ด้วยเหตุผลบางอย่าง

ข้อแรก…เมื่อเรา 3-bet light ทางที่ดีที่สุดคือเลือก hand จาก blocker ที่เป็นไปได้  เราจะ bluff ด้วย hand ที่ลดโอกาสที่คู่ต่อสู้จะมี strong hand ลงบ้าง   ตัวอย่างคลาสสิคคือ A5s เพราะมันลดโอกาสที่คู่ต่อสู้จะมี Ace

เห็นผลข้อสองที่ควรหลีกเลี่ยงการ 3-Bet ด้วย low pocket pair ก็เพราะ postflop equity distribution ที่ไม่สม่ำเสมอของมัน  หรืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือ hand อย่าง 22 ถึงแม้สามารถเป็น hand ที่แข็งมากๆ  แต่ในความจริงจะมีโอกาสติด strong hand บน board น้อยมากๆ (ซึ่งก็มีเพียง board ที่ต้องมี 2 เท่านั้น)

เมื่อลองเปรียบเทียบกับ connected hand อย่าง 76s หรือ ATs ที่สามารถมี equity สูงๆบนหลากหลาย board texture (เช่น strong two-pair combo, straight, flush)  การ barrel ช่วง postflop ด้วย suited และ connected hand เป็นเรื่องปกติด้วยโอกาสในการ draw ของพวกมัน  แต่สถานการณ์นี้มักจะไม่เกิดขึ้นกับ low pocket pair เพราะพวกมันมักมีเพียง 2 out ที่จะ improve ได้

เราอาจพิจารณาที่จะ 3-bet low pocket pair เมื่ออยู่ที่ small blind เท่านั้น  และยังควรเป็นการ open มาจาก late position เท่านั้น  ต้องไม่ใช่การ raise มาจาก early position เลย  ความเสียเปรียบจากตำแหน่งของเราที่ small blind นั้นรุนแรงมากจนเราสามารถพยายามลบล้างมันได้ด้วยการ 3-bet เพื่อจะเอาชนะ pot มาโดยไม่ต้องเขาไปดู flop  แต่ถ้าถูก call เราก็ควรเล่นที่ flop ด้วย overall range ของเราไม่ใช่แค่เฉพาะ hand นี้เท่านั้น (มีรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วง postflop)

เมื่อเป็น Preflop Raiser และถูก 3-bet 

เราไม่ควรปกป้อง low pair เมื่อถูก 3-bet ด้วย size ปกติ  นอกจากเราได้ open ไปจาก CO หรือตำแหน่งหลังจากนั้น  ข้อยกเว้นอย่างเดียวคือเมื่อ effective stack deep มากๆ และเรากำลังเล่นกับ aggressive fish palyer  เพราะ implied odds ในสถานการณ์นี้จะสูงมากๆ

เราสามารถปกป้องได้เสมอในสถานการณ์ blind-versus-blind และใน late position เมื่อเจอกับ SB 3-bet  เพราะว่า raise range ในตำแหน่งเหล่านี้จะกว้างกว่ามากๆ ทำให้เราควรปรับ defend range ให้กว้างขึ้นด้วย  เราสามารถ call ด้วย pocket pair ทั้งหมดจาก SB เมื่อเจอกับ BB 3-bet  และเป็นหลักการเดียวกันเมื่ออยู่ที่ button และเจอกับ 3-bet จาก SB หรือ BB

ในการ call นี้ เราก็ควรพร้อมจะ call down board ที่ไม่ connect กับ 3-bet range ของคู่ต่อสู้  บน low/mid disconnected board เราก็ควร call ไปบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะถูก exploit จากคู่ต่อสู้ที่เก่งๆและ aggressive

Postflop: จะเล่นยังไงถ้าไม่ flop set?

ถ้าไม่ flop set วิธีที่ดีที่สุดคือเล่นอย่าง passive และ check-fold ใน multi-way pot  แต่ถ้าเป็นการ heads-up บางครั้งเราอาจต้องต่อสู้มากขึ้นเพื่อให้ได้ EV สูงสุด

ใช้ประโยชน์จาก Range Advantage

Postflop แอคชั่นจะต้องเป็นการเล่นตาม overall range ไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะ hand ที่เราถืออยู่  เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำในการเล่น low pocket pair  เพราะพวกมันติด strong hand น้อยมาก แต่เราต้องใช้ความสามารถในการ represent เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

ตัวอย่าง

100NL Online $100 effective stack
Hero ถือ 3♠ 3♦ ที่ UTG
Hero raise $2.50 และมีแค่ BB call
Flop ($5.50): A♦ K♦ 2♠

เรามี range advantage อย่างมากบน board นี้: มีทั้ง set และ two-pair combo ใน range ของเรา  ในขณะที่ BB player ไม่น่าจะมี (เพราะเราคาดว่า AA, KK และ AK ควรจะต้อง 3-bet preflop)  ดังนั้นเรามักจะ c-bet ไปได้  ถึงแม้ว่า 33 จะมี equity เพียงเล็กน้อยที่จะ improve เราสามารถ c-bet (ด้วย size เล็กๆ) และ barrel กับบางไพ่เพราะ overall range ของเรามีความแข็งแรงอยู่  การ bet นี่ยังเป็นการ deny equity จาก hand พวก two over ที่จะต้อง fold อย่างแน่นอน (เช่น 87s)

Pocket pair อ่อนๆมักจะมี showdown value น้อยมากและเป็นหนึ่งใน hand ที่แย่ที่สุดใน range ของเรา  ดังนั้นจึงเหมาะสมที่สุดที่จะใช้มันเป็น bluff hand ในบางครั้ง

ใช้พลังจาก Blocker & Equity Denial

เราสามารถเล่น low pocket pair อย่าง aggressive ได้เมื่อมัน block the nut และสามารถ represent the nut ได้อย่างเหมาะสม

ลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้

$2/$5 Live $500 effective stack
Hero ถือ 4♥ 4♣ ที่ BB
3 คน folds…LJ raise $15…มีแค่ Hero call
Flop ($32): 7♦ 6♠ 3♥
Hero check…LJ bet $20…Hero raises $72

เนื่องจากเรามี value hand อยู่มาก ทำให้สามารถ check-raise บน board นี้ได้ (54s, 77, 66, 33, 76s) และสามารถเลือก hand ที่จะใช้ bluff เพื่อให้ balance  44 เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับสถานการณ์นี้ เพราะเรา block the nut และจะได้ประโยชน์อย่างมากจาก equity denial และเรายังมี out ให้ติด straight ได้อีกด้วย

การเล่นวิธีนี้ด้วย pocket pair ที่อ่อนที่สุดในสถานการณ์ที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ได้ EV สูงสุด

Source:
How to Play Low Pocket Pairs in Cash Games
https://upswingpoker.com/low-pocket-pairs-how-to-play/

Picture reference:
https://www.blackrain79.com/2016/08/small-pocket-pairs.html