Poker style (นักโป๊กเกอร์แต่ละประเภท)

คลิปนี้จะพูดถึง Poker player style หรือว่าประเภทต่างๆของผู้เล่นโป๊กเกอร์ อยากรู้ไหมว่าผู้เล่นโป๊กเกอร์มีประเภทอะไรบ้าง มาทำความรู้จักประเภทของผู้เล่นโป๊กเกอร์ในคลิปนี้ได้เลย