PLO Strategy ยุคใหม่

Pot Limit Omaha เป็นเกมที่เปิดโอกาสให้กับ player ที่มีความสามารถในการพัฒนาทักษะและทำให้มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มากกว่าพวกผู้เล่น online grinder โดยเฉลี่ยทั่วไป  ตัวคุณเองอาจเป็น PLO player ที่มีประสบการณ์ หรืออาจจะย้ายมาจาก No Limit Holdem และมาลองเล่น Pot Limit Omaha  ในบทความนี้ผมจะแนะนำกุญแจสำคัญที่ต้องมีในการเล่น Omaha poker ได้อย่างแข็งแกร่ง  และผมจะแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะเหล่านั้นได้ดีที่สุดภายใต้กรอบแนวคิดตามโครงสร้างพื้นฐานของเกม 

ยังโชคดีที่งานวิจัยเกี่ยวกับ “solving poker” ส่วนใหญ่มักจะเน้นไปทางเกม Holdem  ความซับซ้อนของเกม Omaha ด้วยการมี hole card 4 ใบ(หรือมากกว่า)ทำให้พวกมันยังมีความเสี่ยงน้อยกว่า  จึงทำให้ยังสร้างกำไรให้กับ player ที่ฉลาดและสามารถพัฒนาทักษะที่ไม่สามารถถูกลดทอนโดย solving poker ได้

บทความนี้จะอธิบายว่าทำไมจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจในแนวคิดอย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะมีกลยุทธ์การเล่นที่แข็งแกร่งในเกมที่ซับซ้อนนี้ได้  ผมจะแสดงให้เห็นว่าการศึกษาโครงสร้างของเกมที่ซับซ้อนช่วยให้เราสามารถระบุรูปแบบที่มีความหมายที่แทรกซึมเข้าไปในเกมได้  และการจดจำรูปแบบในเกมเหล่านั้นคือทักษะพื้นฐาน

และสิ่งที่เราเรียกกันว่า ‘Artificial Intelligence’ หรือ ‘AI’ ก็ไม่ได้เป็นหลักการเล่นโดยใช้ความเข้าใจอันชาญฉลาดในเกม  แต่พวกมันพึ่งพาอัลกอริทึ่มการเล่นของตัวเองเป็นหลัก  และเน้นการใช้ hand จำนวนมหาศาล  เพื่อนำมาสร้างตารางค้นหาที่เก็บข้อมูล action frequency ใกล้เคียงจุดสมดุลสำหรับ game tree ที่อัลกอริทึ่มได้ทำการสำรวจมาแล้ว  จากนั้นก็จะใช้ตารางค้นหาเหล่านี้ในการประมวลผลแอคชั่นเพื่อตอบสนองสถานการณ์ในเกมที่ถูกจดจำโดยอัลกอริทึ่มที่ถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้

แต่ปัญหาคือพวกเราไม่ใช่หุ่นยนต์ ทำให้เราไม่มีโอกาสเรียนรู้ตารางค้นหาขนาดใหญ่มหาศาลเหล่านั้นได้  ดังนั้นมนุษย์อย่างพวกเราจะสามารถเล่นเกม poker ได้อย่างแข็งแกร่งจึงจำเป็นต้องเพิ่งพาความเข้าใจในเกมและชุดทักษะที่แตกต่างกัน

แล้วอะไรคือทักษะที่จำเป็นในเกมที่ซับซ้อนนี้ล่ะ?

ทักษะสำคัญในการเอาชนะ Pot Limit Omaha

 • การใช้ Pattern-recognition อย่างคล่องแคล่ว
  ความสามารถในการจดจำลักษณะเฉพาะในบางสถานการณ์  จำนวนของผู้เล่นในเกม Pot-Limit Omaha จะแตกต่างและทำให้สถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเสมอ
 • การใช้ Action-generation อย่างคล่องแคล่ว
  สำหรับที่ Cardquant เรายังเรียก Action-generation ว่าเป็น ‘Decision Plan’  ด้วยเวลาที่จำกัดในการตัดสินใจแต่ละครั้งทำให้เราต้องพิจารณาเฉพาะหลักการที่เกี่ยวข้องที่สุด  ซึ่งผมได้มีการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็น ‘แผนการตัดสินใจ’   การทำความคุ้นเคยกับสถิติที่สำคัญนั้นจะช่วยประหยัดเวลาและพลังงานในการประมวลผลแนวคิดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นภายใต้แผนที่กำหนด
 • ความเข้าใจใน Metagame Theory
  Metagame Theory ช่วยตั้งคำถามว่า ‘เราจะเอาชนะ player พวกนี้ได้อย่างไร’ ด้วยกลยุทธ์ในเกมนี้ ?  บทสรุปจาก showdown และรูปแบบการ bet เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการ exploit พวก fish  เพราะ solver ได้ผลลัพธ์มาจากการเล่นของแต่ละบุคคล และไม่ได้รวมหรืออ้างอิงกับ showdown เพื่อสรุปว่าเป็นกลยุทธ์ของคู่ต่อสู้หรือความคิดส่วนตัวของเขาในเกมนี้   แต่ผู้เล่นที่เป็นมนุษย์อย่างเราที่สามารถพัฒนาทักษะในการสรุปประวัติการ bet ของคู่ต่อสู้ได้อย่างแม่นยำ มักจะสามารถครอบครองเกม poker ที่ซับซ้อนได้เสมอ
 • ความเข้าใจใน Metastrategy
  Metastrategy เป็นหลักการทางปรัชญาดั้งเดิมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Phil Rocquemore ที่ใช้ได้มากกว่า PLO และยังมากกว่า poker strategy  แต่มันยังเป็นต้นฉบับเกินไปดังนั้นผมจะเก็บมันไว้พูดถึงในบทความอื่นๆต่อไป  

บทความนี้จะอธิบายถึงความสำคัญของหลักการที่แข็งแกร่งและมีความหมายของ PLO และแสดงให้เห็นถึงการใช้การวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อให้ได้แนวคิดเชิงกลยุทธ์พื้นฐาน  เราจะได้เห็นว่าพลังของ pattern-recognition เกิดจากความเกี่ยวข้องของข้อมูลเชิงลึกที่ใช้ในการพัฒนาขึ้นมา

Pot Limit Omaha มีสถานการณ์ที่หลากหลาย

Poker เป็นเกมที่ประวัติการเล่นมีความสำคัญ ทั้งในเรื่องของ ‘image’ ที่คู่ต่อสู้มีต่อเราและกระบวนการแอคชั่นเมื่อเราเจอกับสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆควรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ไม่สำคัญใดๆของเรา  ใน Pot Limit Omaha เราจะได้เจอกับ preflop แอคชั่นที่หลากหลายมากกว่าที่เคยเจอใน No-Limit Holdem    

การ open-limp ยังเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะใน live game และผู้เล่นมักจะ call (และ overcall) การ raise มากขึ้น   ทำให้เกิดโอกาสที่จะ hit flop ได้มากมายจากการถือ hole card 4ใบ  ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากพวก double suited starting hand  ด้วยเหตุผลนี้ ทำให้เราควรเล่นใน multiway pot มากขึ้น – เพราะทำให้การเลียนแบบของ solver มีประโยชน์น้อยกว่าในเกมที่มีความซับซ้อนน้อยกว่าอย่าง No-Limit Holdem 

เหตุผลง่ายๆก็คือ: หลักการเลียนแบบของ solver ยึดโมเดลจาก game tree จริงๆกับ game tree ที่ได้ปรับแต่ง และใช้ algorithm การเล่นของแต่ละบุคคลในการสร้างกลยุทธ์ที่ใกล้เคียงสมดุลที่สุดสำหรับ game tree นั้นๆ  จากนั้นผู้ลอกเลียนแบบจะพยายามทดแทนการเลียนแบบของหุ่นยนต์ด้วยความเข้าใจที่มีความหมายของเกม  ซึ่งทำให้หลักการนี้มีประสิทธิภาพสูงในเกมที่มี SPR ต่ำๆและในสถานการณ์ multiway post-flop   เพราะมันเป็นไปได้ที่จะสร้าง game tree ที่ปรับแต่งซึ่งใกล้เคียงมากกับ game tree จริงๆ

ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นถึงจำนวนการตัดสินใจที่ flop สำหรับ SPR 10  เมื่อจำนวน player เพิ่มขึ้นที่ flop

สำหรับการประเมินนี้ผมได้รวมแค่เพียง single, pot-sized bet หรือ raise เพื่อเป็นทางเลือกในการ check หรือ raise สำหรับ player แต่ละคน  แต่แน่นอนว่าในความเป็นจริง การเล่นที่แข็งแกร่งนั้นขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์จาก bet size ที่หลากหลายที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

อย่างที่เราได้เห็นว่าจำนวนการตัดสินใจที่แท้จริงทำให้หลักการเลียนแบบของ solver เพื่อทำความเข้าใจ PLO นั้นสิ่งที่ไม่ฉลาดเลยสำหรับใครที่ต้องการเล่นได้ดี multiway-pot ที่มี SPR สูงๆ – สถานการณ์ที่แสดงลักษณะส่วนใหญ่ของรูปแบบที่เราจะได้เจอบนโต๊ะ  ถ้าคุณเคยเริ่มต้นวิเคราะห์เกม PLO ด้วย solver และผิดหวังจากผลการเล่น  นั่นก็หมายความว่าคุณได้มีประสบการณ์แรกของจำกัดในหลักการวิจัยของ solver นี้ในเกมที่มีความซับซ้อน

แต่ไม่ได้หมายความว่า solver เป็นเครื่องมือที่ไม่มีประโยชน์เลย  เพราะที่ Cardquant Research Institute ของเราก็ยังมี in-house solver เพื่อช่วยงานด้านการพัฒนากลยุทธ์  แต่การวิเคราะห์ของผมเริ่มต้นจากหลักการแนวคิดที่วางโครงสร้างก่อนการคำนวณและใช้หลักการนี้เป็นแนวทางในการทำงานของ solver แทนที่จะเป็นในทางกลับกัน     

Source:
Pot Limit Omaha Poker Strategy for a New Generation
https://cardquant.com/pot-limit-omaha-poker-plo-strategy-new-generation/