10 ข้อแนะนำสำหรับ Hold’em: การ Check-Raise

การ Check-Raise เป็น 1 ในการเล่น Postflop ที่สำคัญสำหรับผู้เล่น Cash Game และ Tournament

วันนี้เราจะสอนเกี่ยวกับการ Check-Raise ซึ่งเป็นการเล่น Postflop ที่สำคัญสำหรับผู้เล่น Cash Game และ Tournament

ทำความรู้จักกับ Check-Raise

การ Check-Raise เป็นการเล่น 2 จังหวะที่ทำขึ้นหลังเปิด Flop นั่นคือ ผู้เล่น A Check ผู้เล่น B Bet แล้วผู้เล่น A ค่อย Raise โดยสำหรับผู้เล่นใหม่ การ Check-Raise อาจเป็น 1 ในตัวอย่างของการคิดล่วงหน้า เนื่องจากการ Check นี้ทำขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่จะ Raise หลังอีกฝ่าย Bet

โดยความหมายของมันแล้ว คุณ Check-Raise เมื่อคุณ Out of Position เมื่อเทียบกับฝ่ายตรงข้าม 1 คนหรือมากกว่า นั่นพูดได้ว่า คุณ Check ในตอนแรก รอให้ผู้เล่นที่ตำแหน่งดีกว่า Bet แล้วค่อย Check-Raise ซึ่งประโยชน์ของการ Check-Raise คือเพื่อเอาชนะเรื่องความเสียเปรียบในการเล่น Out of Position

โดยทั่วไป มี 2 จุดประสงค์สำหรับการ Check-Raise คือเพื่อ Value Bet หรือเพื่อ Bluff

การ Check-Raise เพื่อ Value Bet

สมมติให้ผู้เล่นในตำแหน่ง Late Position ทำการ Raise แล้วคุณ Call จาก Big Blind ด้วย 6♦6♥ แล้ว Flop เปิดมาเป็น K♦9♣6♠ ทำให้คุณติด Set 6 ซึ่งเป็นมือที่ใหญ่มากที่น่าจะนำฝ่ายตรงข้ามของคุณ

คุณสามารถที่จะ Bet ออกไปก่อนได้ แต่การที่คุณแค่ Call ตอน Preflop ทำให้การ Bet ออกไปจะเป็นการเล่นที่ชัดเจนเกินไป มันอาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส Fold ได้ ถ้าเขาไม่ติดอะไรที่ Flop ด้วยการ Check คุณสามารถทำให้ผู้เล่นคนนั้นทำการ C-bet ได้ มันเป็นสิ่งที่ผู้เล่นเกือบทุกคนทำหลังจากการ Raise Preflop ซึ่งดีสำหรับคุณที่อยากให้ Pot นั้นใหญ่ขึ้น เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีมือที่ใหญ่มากอย่างเช่น Set 6

คุณสามารถ Check-Raise ได้หลังจากฝ่ายตรงข้าม Bet ที่ Flop อย่างที่รู้กันว่าการ Check-Raise จัดว่าเป็นการเล่นแบบ Aggressive การ Check-Raise ที่ Flop ใส่ผู้เล่นที่ไม่ติดอะไรเลย ทำให้เขา Fold ซึ่งหมายถึงการที่คุณจะได้มากขึ้นเล็กน้อย ถึงแม้ว่าอาจจะไม่มากเท่าที่คุณควรจะได้

อีกการเล่นที่ดูสมเหตุสมผล อาจจะเป็น Check-Call ที่ Flop แล้วเก็บ Check-Raise ไว้ตอน Turn เมื่อ Pot มันใหญ่ขึ้น และมือฝ่ายตรงข้ามของคุณอาจจะพัฒนาเป็นมือที่ดีเป็นอันดับสอง เขามีโอกาสที่จะ Fold น้อยลง

ถ้าคุณตัดสินใจที่จะ Check-Raise ด้วยมือที่ใหญ่ ต้องมั่นใจว่าอีกฝ่ายจะ Bet ถ้าคุณ Check ไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่า Check มือใหญ่โดยที่ไม่มีชิปเพิ่มไปใน Pot ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะ Bet ลืม Check-Raise แล้ว Bet นำไปเลย เพื่อที่จะได้ Value มากขึ้นจากมือที่ดีของคุณ

สรุปก็คือคุณต้องมีเงื่อนไข 3 ข้อนี้ เมื่อคุณอยากจะ Check-Raise เพื่อ Value

  • คุณต้องมีมือที่ใหญ่กว่าฝ่ายตรงข้ามของคุณทั้งหมด
  • คุณต้องค่อนข้างมั่นใจว่าฝ่ายตรงข้ามจะ Bet ถ้าคุณ Check
  • คุณต้องเชื่อว่าการ Check-Raise จะเป็นวิธีในการสร้าง Pot ที่ดีกว่าการ Bet นำไปก่อน

การ Check-Raise เพื่อ Bluff

ผู้เล่นส่วนมากจะ Check-Raise เพื่อ Value มากกว่าที่เขาจะ Check-Raise เพื่อ Bluff ถึงแม้ว่าอันหลังสามารถสร้างสถานการณ์เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

เหมือนกับการ Check-Raise เพื่อ Value คนที่ Check-Raise เพื่อ Bluff จะ Check โดยคาดว่าอีกฝ่ายจะ Bet ทำให้ได้โอกาสที่จะ Check-Raise ด้วยการที่ทำเพื่อ Bluff ผู้เล่นที่ทำต้องมีความเชื่อทั้ง (1) อีกฝ่ายมีมือที่ดีกว่าแล้วผู้เล่นคนนั้นไม่สามารถชนะได้ถ้าไปถึงตอน Showdown และ (2) เรื่องที่เขาสร้างขึ้นเพื่อ Bluff ดูน่าเชื่อถือ น่าจะใช้ได้ แล้วทำให้อีกฝ่าย Fold

สมมติให้คุณอยู่ที่ Big Blind อีกครั้ง และคุณตัดสินใจ Call คนที่ Raise จากผู้เล่นในตำแหน่ง Late Position ครั้งนี้คุณถือ J♥10♥ Flop เปิดมาเป็น 7♣6♦5♠ คุณ Check และอีกฝ่ายทำการ C-bet มาเหมือนเดิม

ด้วย J♥10♥ มือของคุณมีความเป็นไปได้ที่จะไปต่อน้อยมาก ในความเป็นจริงแล้ว Check แล้วค่อย Fold ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่แย่ (และคุณควรจะทำอย่างนั้นในเกือบทุกครั้ง)

แต่พอมาดูที่ Flop 7♣6♦5♠ เทียบกับมือของคนที่ Raise มา Preflop ที่ดูเหมือนว่าจะมีไพ่ที่ใหญ่เกินไปที่จะมาติดที่ Flop นี้ และลองคิดเกี่ยวกับมือของคุณที่เป็นไปได้ทั้งหมด ที่ดูเหมือนจะประกอบไปด้วยไพ่กลางและไพ่เล็กมากกว่าฝ่ายตรงข้าม

พูดอีกอย่างได้ว่า Flop นี้เหมาะกับ Range ของคุณมากกว่าของเขา นั่นหมายถึงถ้าคุณ Check-Raise ซึ่งเป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่ง มันจะน่ากลัวมาสำหรับฝ่ายตรงข้ามที่ไม่มีอะไรมากไปกว่า Ace-High หรือ King-High 

Check-Raise เพื่อ Semi-Bluff นั้นก็เป็นการเล่นที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน นั่นคือการ Check-Raise ด้วยอะไรที่อาจจะเป็นมือที่แย่ แต่ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็น Straight Draw หรือ Flush Draw สมมติว่าคุณมี A♥8♥ แทนที่ J♥10♥ เมื่อ Flop เป็น 7♣6♦5♠ คุณสามารถ Check-Raise ที่ Flop เพื่อ Semi-Bluff หวังว่าจะชนะมือนั้นตอนนั้นเลย แต่ก็ยังมี Open-Ended Straight Draw เมื่อโดน Call มา

เหมือนกับการ Check-Raise เพื่อ Value สิ่งที่ควรคิดเกี่ยวกับการ Check-Raise อย่างแรกคือมันต้องเป็นวิธีที่ดีกว่าการ Bet ออกไปเพื่อ Bluff เมื่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามที่ Tight คนที่คุณไม่คิดว่าเขาจะ C-bet แน่นอนว่าการ Bet ออกไปก่อนมันต้องดีกว่าการ Check-Raise

และเมื่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามที่ Loose ที่ดูเหมือนจะ Call ทุกอย่าง การ Check-Raise อาจไม่ได้รับการ Fold อย่างที่คุณต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้เล่นที่เกลียดการ Fold หลังจากใส่ชิปลงไปแล้ว

ทิ้งท้ายให้คิด

เรามีข้อควรระวัง 2 ข้อ สำหรับคนที่จะเริ่มนำเอา Check-Raise เข้าไปในการ Action ช่วง Postflop ไม่ว่าจะเล่น Live หรือ Online

(1) อย่า Check-Raise หลัง Check ให้ฝ่ายตรงข้ามไปแล้ว โดยไม่มีแผนหลังจากนั้น อย่างที่กล่าวไว้ข้างบน การ Check-Raise นั้นเป็นการเล่น Postflop 2 ส่วน ที่คุณต้องคิดล่วงหน้า เมื่อคุณ Check คุณต้อง Raise หลังจากที่อีกฝ่าย Bet

(2) อย่า Check-Raise เพื่อที่จะแสดงการเล่นแบบพิสดาร จำไว้ว่าคุณ Check-Raise เพราะว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้าง Pot ให้ใหญ่ขึ้น (ถ้าทำเพื่อ Value) หรือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกระตุ้นให้อีกฝ่าย Fold (ถ้าทำเพื่อ Bluff)

ที่มา https://www.pokernews.com/strategy/10-hold-em-tips-01-25310.htm