เลือก Small bet หรือ Big bet อย่างไรให้ดีที่สุด

เลือก Small bet หรือ Big bet อย่างไรให้ดีที่สุด

หากคุณ Raise Preflop ด้วย 8♥ 7♥  และมี BB Call และ Flop เป็น        

J ♥ 6 ♥ 2 ♠

BB check

ตอนนี้คุณต้องการจะ Bet ด้วย Flush draw แต่คุณไม่แน่ใจว่าจะเลือก Size ไหนดี

ถ้านี่ฟังดูเหมือนคุณแล้วหละก็ อ่านบทความนี้ต่อไปคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีเลือก Small bet หรือ Big bet

พื้นฐานของ Small bet และ Big bet

สิ่งที่ต่างกันของ Small bet และ Big bet มีดังนี้

1. ผู้เล่นจะ Fold เมื่อเจอกับ Big bet บ่อยกว่า Small Bet

2. การ Bluff ด้วย Small bet จะได้ผลน้อยกว่า Big bet

ความหมายของ Small bet และ Big bet

ขนาดของ Small bet ที่ Flop ควรจะอยู่ระหว่าง 25% – 33% ของ Pot

ขนาดของ Big bet ที่ Flop ควรเป็น 66% หรือมากกว่านั้นจาก Pot

ขนาดของ Small bet ที่ Turn/River ควรจะอยู่ระหว่าง 66% – 75% ของ Pot

ขนาดของ Big bet ที่ Turn/River ควรเป็น 90% หรือมากกว่านั้นจาก Pot

คำถาม 3 ข้อ ในเรื่อง Small Bet vs Big bet

1. คุณ Raise ที่ BTN และ BB Call Flop เป็น A♥ 9♣ 3♦ BB check คุณควรเลือก Small bet หรือ Big bet

-Small bet เพราะ บอร์ดค่อนข้างปลอดภัย ไม่มี Flush draw หรือ Straight draw ถ้ามีก็แค่ 24 25

2. คุณ Raise ที่ Co และ BB Call Flop เป็น J♣ 8♦ 4♥ BB check call ในตอนที่คุณ Cbet Turn 2♠ BB check ในตอนนี้คุณควรเลือก Small bet หรือ Big bet

-Big bet เพราะบอร์ดนี้มี Straight draw ที่ค่อนตรงกับ Range ของอีกฝ่ายดังนั้นจึงควร Bet ให้แพงเพื่อให้เค้าจ่ายไม่คุ้มค่ากับ Pot odd ในขณะเดียวกันถ้าอีกฝ่ายมี Top pair ก็สามารถกดดันอีกฝ่าย ทำให้อีกฝ่ายอยู่ในจุดที่ตัดสินใจได้ยากเช่นกัน

3. คุณ Raise ที่ MP และ BB call Flop เป็น Q♣ 9♦ 4♥ BB check call ในตอนที่คุณ Small Cbet Turn J♠ BB check ในตอนนี้คุณควรเลือก Small bet หรือ Big bet

-Small bet เพราะว่า Turn เป็นไพ่ที่ Complete Straight draw รวมถึง Two pairs แต่เราควร Bet ต่อเพื่อไม่ให้ Free card ตรง River ในกรณีที่อีกฝั่งถือ 10J สามารถ Call เราต่อได้เพื่อเป็นการสร้าง Value ในตอน Turn ได้ซึ่งในกรณีนี้เราควร Bet ประมาณ 66% ของ Pot

กลับมาที่ 8♥ 7♥ ข้างบน

ตอนนี้คุณควรจะรู้ว่า size ไหนที่ควรเลือกจากคำแนะนำข้างบน

-Small bet 25-33% ของ Pot เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

เพราะว่าบนบอร์ดค่อนข้างไม่ Connect กัน ซึ่งส่วนมากแล้วจะไม่ตรงกับ Range ของ BB

สุดท้ายแล้วคุณควรจะพยายามปรับขนาดการ Bet ของคุณอยู่เสมอเพื่อความได้เปรียบเมื่อคุณรู้แล้วว่าคู่ต่อสู้ของคุณเล่นอย่างไร และป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้อ่านเราออกอย่างง่ายดาย