เทคนิคเคล็ดลับและการปรับตัวให้ชนะมากขึ้นเมื่อเล่น Deep Stack

ถ้าการเล่น deep stack (150+bb) ทำให้คุณรู้สึกสับสนหรือวิตกกังวล บทความนี้จะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

Deep Stack Poker คืออะไร?

Deep stack ก็คือการมี stack ใหญ่ๆใน cash game โดยปกติจะมากกว่า 100 bb ขึ้นไป  และเช่นเดียวกันกับในทัวร์นาเม้นต์ที่มี stack ค่อนข้างใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับ blind และ ante  ซึ่งมักจะเรียกทัวร์นาเม้นต์พวกนี้ว่า deep stack tournament 

Preflop Bet Sizing

สำหรับ size ในการ open-raise preflop ควรจะยังคงเท่ากับในเวลาที่เล่น 100 big blind  ถ้าปกติเรา raise 2.5bb ก็ให้คง raise เท่าเดิมที่ 2.5bb หรือถ้าปกติเรา raise 4bb ก็ให้คง raise ที่ 4bb    

3-bet size ควรเท่าเดิมเมื่อเรา in position เมื่อเราเป็น 3-bettor in position เราจะมีความได้เปรียบอย่างมากจากการที่ได้แอคชั่นเป็นคนสุดท้าย  นั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน 3-bet size เพราะเราต้องการให้คู่ต่อสู้เข้าไปเล่น flop ด้วย range ที่กว้างในสถานการณ์ที่ SPR สูง  เพราะจะทำให้เขาเล่น postflop ได้ยากขึ้น

และยังเป็นหลักการเดียวกันสำหรับ 4-bet  เราจะลดขนาด sizing ลงเล็กน้อยเมื่อ out of position แต่จะใช้ sizing เท่าเดิม (หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย) เมื่อเล่น in position

3-Bet Range

สำหรับการ 3-bet in position เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง range อะไรเลย  แต่จะเป็นคู่ต่อสู้ out of position ของเราที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างมาก

แต่เมื่อ 3-bet out of position เราจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง 3-bet range บ้าง: 

ข้อแรก range ของเราควรจะ polarize มากขึ้น  เนื่องจากเราใช้ 3-bet size ใหญ่ขึ้น และเราควรหลีกเลี่ยงการเล่น pot ที่ใหญ่มากๆด้วย medium-strength hand

และเราควร 3-bet มากขึ้นด้วย suited connector เพื่อให้ range ของเรา cover board ได้ดีขึ้น  ซึ่งจะทำให้การเล่นของเราง่ายขึ้นมากบน board runout ที่ไม่ดีต่อ 3-bet range เดิมของเรา  เราคงไม่อยากถูกกดดันให้ call 200bb บน river ด้วย overpair เพียงเพราะว่ามันเป็น top range ของเราบนบอร์ด 6 5♣ 2♠ T 3♣  ทำให้การ 3-bet ด้วย suited connector เป็นการตราบที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในสถานการณ์นี้หรือที่คล้ายกัน

Suited Ax hand ยังคงเหมือนเดิมหรือยิ่งมีค่ากว่าเดิมเพราะพวกมันสามารถเอาชนะ pot ที่ใหญ่มากๆได้ในสถานการณ์ flush vs flush  ดังนั้นเราควรยินดีที่จะ 3-bet มันต่อเสมอ

โน้ต: จากคำแนะนำของ Poker Snowie solver, เรายังสามารถใช้ 3-bet range พี่เหมือนกันใน 100bb และ  300+ bb deep  ความแตกต่างของ stack ไม่ได้ส่งผลต่อ preflop solution ใน Poker Snowie มากนัก  และจากมุมมองของผู้เล่นอย่างเราๆ มันอาจช่วยให้เล่นง่ายขึ้นที่จะ tight เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในสถานการณ์ที่กดดันหรือยากลำบาก

4-Bet Range

สำหรับใน 4-bet range เราไม่จำเป็นต้อง raise light เพื่อ value ทั้ง in position และ out of position ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน

เมื่อถูก 3-bet in position เราควรยินดีที่จะ call ได้บ่อยขึ้น เพราะคู่ต่อสู้ของเราเล่น postflop ได้ยากกว่า (เล่น out of position ใน SPR สูง)  ดังนั้นการ flat call ด้วย premium hand ที่ต่ำกว่า KK (QQ, AK) ก็ดีเช่นกัน

แต่ถ้าถูก 3-bet out of position เราจะต้องลดความเสียเปรียบให้มากที่สุดและปกป้อง range ของเรา  ดังนั้นการ flat call ด้วย premium hand ที่ต่ำกว่า KK (QQ, AK) จึงดีที่สุด

และเรายังสามารถ flat ด้วย AA และ KK ได้ด้วย ขึ้นอยู่กับว่าเรา deep แค่ไหน และคู่ต่อสู้เล่น postflop aggressive มากแค่ไหน  ยิ่ง deep มากเท่าไหร่เราก็ควร 4-bet ด้วย AA และ KK น้อยลง และยิ่งเมื่อเจอกับ aggressive player ที่พร้อมทุ่มชิพในช่วง postflop

Postflop Strategy

การปรับตัวในช่วง postflop ที่มากที่สุดควรจะทำเมื่อเราเป็น preflop raiser และต้องอยู่ใน 3-bet pot out of position  นี่คือการปรับตัวที่สำคัญที่สุดสำหรับ deep stack เพราะมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใน SPR มากที่สุด

จากการที่ deep มากๆในสถานการณ์นี้  เราจำเป็นต้องเล่นด้วย defensive strategy มากขึ้น  ซึ่งหมายความว่าเราจะ check มากขึ้น call มากขึ้น แต่ bet และ check-raise น้อยลง  นี่เป็นการปรับที่มีคุณข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจอกับคู่ต่อสู้ aggressive ที่จะโจมตี capped range ของเรา

ในสถานการณ์ postflop อื่นๆ เช่น 4-bet pot หรือ 3-bet pot in position โดยที่เราเป็น preflop raiser นั้น กลยุทธ์ของเราไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากเท่าไหร่เลย

 

source: https://upswingpoker.com/deep-stack-strategy-tips/