พวก Non-Premium Hand..พวก Limp Re-Raise และพวก LA

NPR (Will Raise a Non-Premium Hand)
คู่ต่อสู้ที่ raise กว้างๆ จะทำให้อ่าน hand ได้ยากขึ้น  จึงเป็นเหตุผลหลักที่เราควรหาโอกาส raise ด้วย non-premium hand บ้างเพื่อทำให้คู่ต่อสู้คาดเดาได้ยากขึ้น  โดยทั่วไปจะมีพวก NPR อยู่ 3 แบบ เรามาดูกันว่าเป็นแบบไหนบ้าง:

NPR (maniac)  กลุ่มแรกจะเป็นพวกที่ riase มากเกินไปด้วยทุกไพ่จากทุกตำแหน่งและทุกเวลา  พวกนี้แทบจะไม่มีเหตุผลในการเล่น แต่มีความเชื่อว่าเป็นวิธีการเล่นที่จะทำกำไรได้เวลาที่พวกเขามี hand จริงๆ และจะมีใครไม่เชื่อและหลงเข้ามาเล่นด้วย weaker hand  พวกนี้เป็นกลุ่มที่สังเกตเห็นได้ค่อนข้างง่าย  ถ้าเรามี hand ที่ดีพอและมี position ดีกว่า ให้เรา re-raise ไปได้เลย  เพราะคู่ต่อสู้ที่ aggressive พวกนี้ไม่ชอบให้ใครตอบโต้กลับมา 

NPR (fish)  ที่เราเรียกกลุ่มนี้ว่า fish ก็เพราะพวกนี้มักจะ raise ด้วย non-premium hand อย่างพวก QJ…KJ…A3o หรืออะไรคล้ายๆกันจาก out of position เพราะไม่เข้าใจเรื่อง hand value  พวกนี้ไม่ได้เล่น aggressive เกินไปหรือพยายามจะเอาชนะคู่ต่อสู้  แต่ raise เพราะเชื่อว่ามันคือวิธีเล่นที่ถูกต้อง  เมื่อเจอกับ NPR fish เราจะต้องโน้ตว่าเขา raise ด้วย hand อะไร จากตำแหน่งไหน และ raise เท่าไหร่  และวิเคราะห์จาก flop texture ว่าเขามีโอกาสติดมากแค่ไหน  เพื่อที่เราจะได้เล่นอย่างระมัดระวัง หรือทำให้เขาจ่ายมากขึ้นด้วย weaker hand ของพวกเขา

NPR (switch)  คู่ต่อสู้กลุ่มนี้จะเปลี่ยนเกมในบางครั้งเพื่อรวม non-premium hand ในสถานการณ์ที่สามารถทำกำไรได้  เช่น จะ raise hand อย่าง Q9s ที่ button ถ้ามี limper เข้ามา 2-3คน  พวกเขาอาจจะ raise ด้วย connected card บ้างจาก early position หรือ re-raise แทบทุก hand จาก blind  ให้เราโน้ตเพื่อรู้ว่าคู่ต่อสู้สามารถเล่นในรูปแบบนี้  เราอาจทำอะไรได้ไม่มากนัก แต่ถ้ามีโน้ตไว้ เราอาจจะ raise กลับเมื่อโดน bet ที่ flop (เพราะคู่ต่อสู้อาจมีไพ่อะไรก็ได้) หรือหมอบไปถ้าพวกเขายังยิงต่อเนื่อง  จึงเป็นการยากที่จะเล่นกับพวกนี้และเป็นเหตุผลที่ควรนำมาใช้ในเกมของเราบ้าง  เราจะไม่เจอกับคู่ต่อสู้พวกนี้บ่อยนักใน small และ mid stake แต่ก็พอมีอยู่บ้าง

ไม่ว่าจะเป็น NPR แบบไหน สิ่งแรกที่เราต้องโน้ตคือเมื่อเราเห็นการ raise ด้วย non-premium hand  ขั้นตอนที่ 2 คือการดูว่าพวกเขา smart (switch) หรือไม่ smart เท่าไหร่ (fish) หรือเป็นพวกบ้าสุดโต่ง (maniac)  พวก maniac จะสังเกตเห็นได้เร็วมาก แต่อีก 2 แบบจะค่อนข้างลึกลับ เราจึงต้องวิเคราะห์และตัดสินใจว่าการ raise  นั้นสมเหตุผลหรือไม่ในสถานการณ์นั้นๆ

LPR (Will Limp Re-Raise Big Hands)
มีคู่ต่อสู้อยู่กลุ่มนึงที่มักจะทำแบบนี้เป็นครั้งคราว แต่ก็มีบางคนที่ชอบทำแบบนี้อยู่เสมอ  เป็นการอ่านอย่างนึงที่เราจะต้องโน้ตไว้ แต่แน่นอนว่าถ้าเราเห็นใคร limp re-raise จาก early position เราก็ควรต้องระมัดระวังทันที  เพราะคู่ต่อสู้เกือบทั้งหมดจะทำเมื่อมี big hand เท่านั้น  มันจึงสนุกถ้าเราจะ limp re-raise แบบนี้บ้างในบางครั้งด้วย weak hand หรือ pocket pair เล็กๆ

ตามหลักแล้ว big pair จะเป็น QQ-AA  คู่ต่อสู้หลายคนจะ limp ไพ่พวกนี้จาก early position โดยหวังว่าจะมีใคร raise เพื่อที่จะได้ re-raise กลับ หรือบางครั้งก็แค่ call เพื่อวางกับดักคู่ต่อสู้  บางคนก็จะ min-raise ด้วย big pair พวกนี้จาก early position และ re-raise  ให้เราโน้ตไว้ว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเล่นแบบนี้เพื่อที่เราจะได้เล่นให้เหมาะสม (ก็คือต้อง fold นอกจากเราจะมี big hand)  ถ้าเห็นใครทำแบบนี้โดยไม่มี big hand เราก็จะรู้ได้เลยว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ใช้ความคิดและเล่นด้วยยาก และเราจะต้องโน้ตไว้ด้วยเช่นกัน 

LA (Look-up Artist)
Look-up artist เป็นหนึ่งในคู่ต่อสู้ที่น่าเล่นด้วยมากที่สุด  โดยพวกนี้จะ call flop bet (มักจะ in position) และหวังว่าเราจะ check turn ให้ แล้วพวกเขาจะได้ steal pot  บางครั้งเราจะเรียกการเล่นแบบนี้ว่า “floating” the flop  เป็นกลุ่มคู่ต่อสู้ที่สังเกตได้ไม่ง่ายนัก และต้องใช้ความพยายามมากขึ้นก่อนที่จะบอกได้  โดยเราต้องใส่ใจกับคู่ต่อสู้ที่ call flop bet บ่อยๆ แต่จะ fold ถ้าโดน double barrel (หรือพวกเขาจะ bet แทบทุกครั้งที่ทุกคน check ให้)

เมื่อเราคิดว่าเจอพวก look-up artist แล้วล่ะก็ ให้พยายาม exploit จุดอ่อนของพวกนี้ด้วยการ:

1) ถ้าเรา missed flop ก็ให้เรา cbet ตามปกติแต่ size เล็กลง  และเตรียมพร้อมที่จะ double barrel  แต่ต้องแน่ใจว่าเราได้พิจารณา flop texture ดูแล้วว่าเข้ากับ hand ของคู่ต่อสู้แค่ไหน และเราสามารถ rep hand ได้เหมาะสมกับที่เราพยายามทำอยู่หรือไม่

2) ถ้าเรา flop big hand เราสามารถ cbet ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย และให้ check turn (ถ้าคู่ต่อสู้ in position)  ถ้าเรามี two pair หรือดีกว่า เราสามารถ call bet ที่ turn หรือ check/raise pot-size ก็ได้ถ้า board ดูน่ากลัวหรือมี draw ได้มาก  แนะนำให้ check-call ถ้ามีแค่ top pair และค่อย lead ที่ river ด้วยการ bet อย่างน้อย 33-50% 

และถ้าเจอกับคู่ต่อสู้คนเดิมอีกครั้ง เราจะต้องปรับการเล่นบ้างเป็นครั้งคราว ไม่เช่นนั้นคู่ต่อสู้จะเริ่มสังเกตเห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่  เช่นการเลือก flop bet size  ถ้าเรา bet เบาๆด้วย missed hand และ bet ใหญ่ขึ้นด้วย connected hand เราก็จะต้องมีการสับเปลี่ยนบ้างสักครั้ง  ถ้าคู่ต่อสู้มักจะ call flop bet (โดยเฉพาะเมื่อมี position) แน่นอนว่าเขากำลังใช้ความคิดกับเกมและกับกันเล่นของเรา  คู่ต่อสู้ที่ใช้ความคิดจะสังเกตเห็นและอาจจะอ่านการเล่นของเราได้

LA ส่วนใหญ่จะใช้การเล่นแบบนี้เมื่อมี position เหนือเรา  แต่ก็มี LA ที่แย่มากๆอยู่บ้างที่จะเล่นจาก out of position ด้วยไพ่แทบทุกแบบ (มักจะเป็น ace high)  ถ้าเราสังเกตเห็นว่าคู่ต่อสู้จะ call flop bet เวลาไม่มี position ด้วย แต่กลับ fold ให้ turn bet  ก็ให้เรา double barrel ทุกครั้งที่มี position

Example 5…คู่ต่อสู้ทั้ง 2 เริ่มด้วย stack เท่ากันที่ 100BB

จากตัวอย่างด้านบน limper จาก early position call big blind มา และโดนเรา raise ไป 5xBB ด้วย AhQh  ผู้เล่นที่ CO (ที่เราได้โน้ตว่าเป็นพวก LA) call raise มา  คนอื่นๆรวมทั้ง limper หมอบหมด  Flop Kd5h9d เรา cbet ไป 7BB และคู่ต่อสู้ call (pot ตอนนี้ 25BB)  Turn 4c  และเราควรจะยิงต่อ  ส่วนใหญ่แล้วคู่ต่อสู้จะไม่มี hand strong พอที่จะเล่นต่อได้  ถ้าเราได้เล่นมาอย่าง Tight-Aggressive คู่ต่อสู้จะเล่นต่อได้ยากนอกจากเขาจะมี K  และเมื่อรวมกับการโน้ต LA ของเรา ทำให้เราควรพยายามจะ bet ต่อเนื่องใน spot นี้ 

Source:
Taking Notes and Making Reads
http://www.pokertrikz.com/articles/taking-notes-and-making-reads/

Picture reference:
https://redchippoker.com/raising-preflop-limp-fest-pots/