พวกชอบไพ่ Suited และ พวกชอบ Bet Turn ต่อ

SOOT (Likes to Play any Two Suited)
เราจะได้เจอกับคู่ต่อสู้พวกนี้มากใน small stake แต่ stake อื่นๆก็ยังพอเจอได้บ้าง  คู่ต่อสู้พวกนี้จะหลงรัก flush และเล่น suited card ทุกใบและจากแทบทุกตำแหน่ง  ถ้าเราเห็นใคร showdown ด้วย J4s จาก early position ก็แน่ใจได้เลยว่าได้เจอหนึ่งในคู่ต่อสู้พวกนี้แล้ว

ถ้าเราได้เล่นกับพวก SOOT และมีโอกาส flush draw ให้เรา bet หนักๆ  หรือแม้แต่ overbet pot (ที่ flop และ turn) ไปได้เลยในบางครั้งถ้าเรามี strong hand  ไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้พวกนี้กลัว เพราะพวกเขาจะเล่นต่อถ้ายังมีโอกาสที่จะติด flush ได้  ถ้าเรามี marginal hand ก็ให้ bet flop และ turn หนักกว่าปกติ แต่ต้องไม่มากจนเกินไป  การที่เราเล่น hand กับพวก SOOT และมี flush draw ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะมี draw อย่างแน่นอน  เราจะต้องระมัดระวังอยู่เสมอ และคอยสังเกตสัญญาณของการ draw เช่น คู่ต่อสู้คอย check และ call

เมื่อเรามี hand ดีๆและมี position กับพวก SOOT และเจอพวกนี้ limp มาก่อนหน้า เราควรจะ raise preflop ไปได้เลย  เพราะเราต้องการให้คู่ต่อสู้จ่ายให้มากที่สุดสำหรับ hand ที่มีโอกาสน้อยๆของพวกเขา (player มีโอกาส flop flush น้อยกว่า 0.08%)  SOOT player ค่อนข้างจะ loose เราจึงต้องการใช้ประโยชน์นี้ให้มากที่สุดด้วยการ raise ดีๆช่วง preflop

ถ้าเราเล่น hand กับ SOOT และมี flush เข้ามา…อย่าไปจ่ายให้มัน!  คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเราได้อ่านพวกเขาไว้แล้ว และไม่น่าจะ bluff เรา  ดังนั้นถ้าคู่ต่อสู้คอย check และ call และเมื่อ flush draw complete พวกเขากลับเปลี่ยนเป็น bet หรือ check-raise ทันที เราก็ควรจะ fold  เช่นเดียวกันถ้าเราไม่มี position และเจอพวกนี้ call มาเรื่อยๆ และถ้า flush draw complete ที่ river เราก็อาจจะต้อง fold นอกจากพวกเขาจะ bet เบามากๆ

Example 2…คู่ต่อสู้ทั้งสองเริ่มต้นด้วย stack 150BB

จากตัวอย่าง SOOT ได้ limp เข้ามา และเรามี   ที่ CO และได้ raise ไป 6BB  ทุกคนหมอบและ limper call raise  flop เปิดมาเป็น  SOOT check และเรา ไป 10BB  SOOT call และทำให้ตอนนี้ pot มีอยู่ 33BB  Turn เป็น  SOOT check อีกครั้งและเราก็ bet ไป 25BB  SOOT call และตอนนี้ pot มีอยู่ 83BB  สุดท้าย river เป็น  และ SOOT bet 50BB…เราควรจะ fold!

ถ้าเป็นการเล่นกับ player อื่นๆ เราอาจพิจารณาที่จะ call  แต่เพราะเรารู้ว่าคู่ต่อสู้พวกนี้มักจะเล่น suited card และได้ check และ call มาตลอดทางจน flush ตกที่ river เราก็ควรจะปล่อยมันไป  เพราะไม่น่าเป็นไปได้ที่เขาจะรู้ตัวว่าเราได้สังเกตการเล่น suited card จำนวนมากของพวกเขา  และก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่เขาจะ check และ call มาตลอดด้วย weak hand อย่าง QJ หรือแย่กว่านั้น  จนเพิ่งมาตัดสินใจแสดง flush และ lead ที่ river  ถ้าเราได้มีการอ่านแล้ว…จงเชื่อและใช้มัน!  เพราะจะช่วยปกป้องเราและช่วยทำเงินได้มากขึ้นในระยะยาว

AK (Will Bet Turn Unimproved)
คู่ต่อสู้แทบทุกคนที่ raise preflop มักจะ cbet ต่อที่ flop  แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะยิงต่อถ้า hand ไม่ improve  ถ้าเรามีโอกาสไม่มากที่จะไปถึง showdown เพราะเจอ turn bet ด้วย unimproved hand เราก็ควรจดเอาไว้ และยิ่งสำคัญที่ต้องจดว่า bet size นั้นมีขนาดเป็นเท่าไหร่ของ pot

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องโน้ตว่าคู่ต่อสู้จะยิงต่อเนื่องด้วย non-paired hand แต่มันก็ยากที่เราจะเห็น showdown ของ hand ได้บ่อยๆ  แน่นอนว่าถ้าคู่ต่อสู้ยิงต่อเนื่องแทบทุก pot ที่เล่น เราก็ค่อนข้างแน่ใจได้เลยว่าเขาเล่นแบบนี้บ่อยๆ  สิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรจะอ่านจากคู่ต่อสู้คือการ bet ระหว่าง made hand และการ bluff

คู่ต่อสู้บางคนจะมีรูปแบบที่ชัดเจนมาก  ดังนั้นถ้าเราเห็นพวก AK ไปถึง showdown ด้วย unimproved hand และยังได้เห็นตอนไปถึง showdown ด้วย made hand  เราควรต้องจดความแตกต่างในการ bet ระหว่างทั้งสอง hand นี้  คู่ต่อสู้หลายคน (โดยเฉพาะใน small stake) จะไม่ค่อยมีการ balance bet ระหว่าง bluff และ made hand  จดความแตกต่างทุกอย่างที่เราสังเกตได้ และพยายามเชื่อมโยงรูปแบบการ bet กับ pot size

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราเห็นใคร bet 50% pot ด้วย unimproved hand ที่ flop  แต่จะ bet 100% pot ด้วย made hand นี่จะเป็นการอ่านที่ค่อนข้างเชื่อถือได้  และถ้าเห็นมากกว่า 1 ครั้ง เราก็แทบจะมั่นใจได้เลย เพราะคู่ต่อสู้หลายคนไม่คิดถึงการเล่นที่แตกต่างเลย  จากตัวอย่างนี้จะทำให้เรารู้ว่าเมื่อคู่ต่อสู้ bet weak หมายถึงเขา weak แต่ถ้าเขา bet strong ก็หมายถึงเขา strong นั่นเอง  เราอาจจะเจอสิ่งที่ตรงกันข้าม…หรือรูปแบบการ bet อื่นๆ และความแตกต่างที่ turn  ดังนั้นเราไม่ควรโน้ตแค่เพียงว่าคู่ต่อสู้คือ AK แต่จะต้องจดด้วยว่าเขา bet ยังไง (และเราควรจะทำเช่นเดียวกันนี้กับคู่ต่อสู้ทุกคน แต่จะยิ่งสำคัญกับคู่ต่อสู้ที่ยิงต่อเนื่อง)

ถ้าเราเจอกับ AK player จะเป็นการดีที่สุดถ้าเรา raise flop ด้วย hand ที่ค่อนข้างดี หรือให้เรา lead turn  ไม่ควรจะลงเงินมากเกินไปกับ mid pair หรือ under pair นอกจากเราจะมั่นใจในการอ่านมากจริงๆ  และถ้าเรา hit flop hard และยังมี position อีกด้วย  ก็ควรจะ call flop bet ไปและให้ raise ตอนที่เขา bet ต่อที่ turn  หรือเราสามารถ check และ call out of position และ check-raise ที่ turn 

Example 3…คู่ต่อสู้ทั้ง 2 เริ่มต้นด้วย stack เท่ากันที่ 120BB

ในตัวอย่างด้านบน AK player raise มา 5xBB preflop  ทุกคนหมอบมาถึงเราที่ CO และเราตัดสินใจ call raise ไปด้วย  คนอื่นหมอบหมด  flop เปิด AK player เริ่ม bet 7BB และเรา call (pot ตอนนี้มีอยู่ 25BB)  turn เปิด 6h และคู่ต่อสู้ bet ต่อที่ 15BB  ตอนนี้เองที่เราควรจะ raise เพื่อให้คู่ต่อสู้ commit pot  โดยไม่จำเป็นต้อง raise pot size เพราะเขาอาจจะ call มาด้วย top pair  การกดดันก็เป็นทางเลือกหนึ่ง แต่การ raise ดีๆที่ turn จะเป็นการเล่นที่ดีที่สุดในสถานการณ์ heads up นี้

กุญแจสำคัญสำหรับ hand นี้กับคู่ต่อสู้ประเภทนี้ คือการรอจังหวะ raise ที่ turn  อย่าลืมว่าเราได้โน้ตไว้แล้วว่าเขาเป็น AK ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะมีแต่ AK แต่หมายถึงคู่ต่อสู้กลุ่มนี้จะชอบ double barrel บ่อยๆ  ถ้าเป็นการเล่นกับคู่ต่อสู้ส่วนมาก เราก็ควรจะ raise flop เพื่อพยายามใส่เงินทั้งหมดลงไปให้เร็วที่สุด  แต่กับ AK player มันจะดีกว่าที่รอถึง turn เพราะเรารู้ว่าพวกนี้ aggressive และอาจจะยิงต่อโดยไม่มีอะไรเลย  ในเคสนี้เราก็ควรที่จะรอการ bet อีกครั้ง  โดยเราหวังว่าเขาอาจจะติดอะไรบ้างกับ board และพร้อมที่จะใส่มาเต็มที่

Source:
Taking Notes and Making Reads
http://www.pokertrikz.com/articles/taking-notes-and-making-reads/