กฎ 4 ข้อที่จะช่วยคุณเลือก Bet Size ที่ Perfect

กฎ 4 ข้อที่จะช่วยคุณเลือก Bet Size ที่ Perfect

               ไม่มี Bet size ไหนที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ทางเลือก Bet size ที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง รวมไปถึง Action Preflop , Board , จำนวน Stack และยังรวมไปถึง Player เป็นคนประเภทไหนอีกด้วยซึ่งบทความนี้จะช่วยให้คุณเลือก Size bet ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการ Bet 1/3 Pot หรือ แม้กระทั่งการ Bet Overpot ในทุกสถานการณ์

กฎข้อ 1 ใช้ Small bet บน Dry board

               ประโยชน์ของการ Small bet บน dry board คือ  มีความเป็นไปได้ว่าคู่แข่งของคุณจะ Fold โดยไม่สนขนาดของการ Bet ด้วยซ้ำ ดังนั้นทำไมต้องเสี่ยง Large Bet ด้วยการ Bluff ในขณะที่การ Small bet ก็ได้ผลเหมือนกัน

กฎข้อที่ 2 ใช้ Large bet บน Wet board

               กลยุทธ์นี้มีประโยชน์อยู่ 3 ข้อด้วยกัน

               1. Large bet จะทำให้คุณสามารถสร้าง Value ได้มากกว่าเดิม เพื่อสร้าง Pot ให้ใหญ่ในกรณีที่คุณมี Strong hand

               2. Large bet จะทำให้คุณสามารถสร้าง Value ได้มากกว่าเดิมก่อน Turn หรือ River เพื่อลดโอกาสที่ Strong hand ของคุณจะแพ้ เช่นคุณถือ 9♣ 9♦ ในบอร์ด 10♥ 9♥ 5♠ 4♠. ทำให้มีเกือบครึ่งสำรับที่จะเป็น Bad card สำหรับคุณ

               3. Large bet สร้าง Fold equity ได้มาก ทำให้การ Bluff ของคุณได้ผลมากขึ้น

กฎข้อ 3 Stack to pot ratio มีผลต่อ Bet size

               SPR หรือ Stack to pot ratio เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพิจารณาการเลือก Bet size

               SPR คือ อัตราส่วนของ Stack เทียบกับ Pot เช่นในเกม 50/100 BTN Raise 300 BB Call Pot จะเป็น 650 ในกรณีที่ Stack เริ่ม 10,000 เท่ากัน SPR จะเป็น 9,700/650 = 14.92 ยิ่ง SPR สูงเรายิ่งต้องการไพ่ดีที่ดังนั้น เราจึงควรหลีกเลี่ยงการเล่นแรงด้วย SPR ที่สูงกับไพ่ที่ค่อนข้างอ่อนแอหรือแค่คู่เดียวดังนั้นการเลือก Bet size ในแต่ละสถานการณ์จึงต้องคำนึงถึง SPR ด้วย

กฎข้อ 4 ใช้ Overbets เมื่อคุณได้เปรียบ

               Overbets จะได้ผลก็ต่อเมื่อบอร์ดที่ Range ของคุณดีกว่า Range ของคู่แข่ง

               Overbets ใช้กับ Strong hand มากๆเพื่อทำ Maximum Value และกับการ Bluff ที่คุณไม่มีโอกาสชนะเลยแต่รู้ว่าคู่แข่งคุณถืออะไรอยู่หรือมี Blocker nuts อยู่เพื่อสร้างความกดดัน และ Fold equity อย่างมาก

ตัวอย่างของการ Overbet

Overbets : Strong hand

4♦ 2♦  ในบอร์ด 5♠ A♥ Q♦ 3♣ 7♦

Overbets : Bluff

A♦ K♠ ในบอร์ด Q♦ 8♦ 2♣ 6♦ 3♠ เรามี Nuts flush blocker

Source : https://upswingpoker.com/bet-size-strategy-tips-rules/