แนวทางการศึกษา และแหล่งศึกษาโป๊กเกอร์ที่ขอแนะนำ โดย Zuburbian1 แห่ง Ace Academy

ปัญหาโลกแตกของคนในวงการโป๊กเกอร์เรื่องหนึ่ง ที่ผมเชื่อว่า หลายๆคนน่าจะกำลังประสบปัญหาอยู่ ก็คือ “ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาโป๊กเกอร์”

ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาโป๊กเกอร์ ที่ผมมักจะพบเจอบ่อยๆก็เช่น

“ศึกษาความรู้พื้นฐานครบแล้ว ไม่รู้จะศึกษาเรื่องอะไรต่อ”
“ไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่รู้จะไปศึกษาที่ไหนดี”
“คอร์สต่างประเทศราคาแพง ไม่รู้จะศึกษาจากที่ไหนเพิ่มดี”
“ศึกษามาหลายเรื่อง แต่ไม่รู้จะเอาใช้จริงบนโต๊ะยังไง”
“เรียนรู้มาหลายเรื่อง แต่ไม่รู้ว่าแต่ละเรื่องมันเชื่อมโยงกันยังไง”
“เนื้อหาเยอะไปหมด ไม่รู้จะเริ่มศึกษาจากตรงไหนดี”
ฯลฯ

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงพยายามคิดหาทางออก ที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เพิ่งเข้าสู่วงการโป๊กเกอร์ใหม่ๆ ไม่รู้จะเริ่มศึกษาตรงไหนก่อน หรือผู้ที่อยู่ในวงการโป๊กเกอร์มาได้สักพักใหญ่ๆแล้ว แต่ไม่รู้จะพัฒนาความรู้ของตัวเองต่อไปยังไงดี

มันจึงก่อเกิดเป็นงานชิ้นนี้ ที่เป็นบทความรายละเอียดสูง ที่จะช่วยไกด์แนวทางการศึกษาโป๊กเกอร์ให้กับทุกๆคน ได้มีแนวทางการศึกษาโป๊กเกอร์ที่ชัดเจน มีหลักการ มีลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม ที่จะสามารถค่อยๆเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างไม่สับสน อันจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีของโป๊กเกอร์ที่มากยิ่งขึ้น โดยไล่ตั้งแต่

 • เข้าใจภาพรวมของการศึกษาโป๊กเกอร์ ทั้งบนโต๊ะ และนอกโต๊ะ
 • เข้าใจ concept ของการต่อสู้ในเกมโป๊กเกอร์ในภาพรวม
 • เข้าใจองค์ประกอบในแต่ละส่วน และเนื้อหาความรู้ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบนั้น
 • เข้าใจลำดับขั้นของการศึกษา อย่างมีระเบียบแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอน
 • รู้จักแหล่งศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ที่ผ่านการคัดเลือกมาแนะนำให้แล้ว

ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มในแต่ละขั้นตอนไปพร้อมๆกันเลย!

1. ภาพรวมของการศึกษาโป๊กเกอร์

เราจะมาเริ่มจาก ภาพรวมของการศึกษาโป๊กเกอร์กันก่อน

ซึ่งการศึกษาโป๊กเกอร์นั้น เราสามารถแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 รูปแบบได้อย่างกว้างๆคือ

 • การศึกษาการเล่นบนโต๊ะ
 • การบริหารจัดการนอกโต๊ะ

โดยการศึกษาการเล่นบนโต๊ะนั้น จะเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลักการและกลยุทธ์การเล่นโป๊กเกอร์ทั้งหลายโดยตรง แต่ทั้งหมดทั้งปวงแล้ว เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการเล่นโป๊กเกอร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเรื่องอะไรก็ตาม สุดท้ายจะมีจุดหมายเพื่อมุ่งนำไปสู่การวิเคราะห์ว่า “การต่อสู้กันระหว่าง Range ทั้ง 2 (ของเราและของคู่แข่ง) บน board texture ที่กำลังเล่นอยู่ตรงหน้านี้ Range ของฝ่ายไหนจะได้เปรียบมากกว่ากัน” ฝ่ายที่ได้เปรียบมากกว่า ก็จะมีโอกาสชนะมากกว่าในระยะยาว

ส่วนการบริหารจัดการนอกโต๊ะนั้น จะประกอบไปด้วยการจัดการเรื่องที่สำคัญอยู่ 2 เรื่อง นั่นก็คือ

 1. การบริหารจัดการเงินที่จะนำมาเล่น (Bankroll Management)

ซึ่งก็จะเป็นการศึกษาหลักการบริหารเงิน ว่า ควรจะนำเงินมาเล่นเท่าไหร่ ถึงจะเหมาะสมกับเงินเก็บที่มีอยู่? ควรมีเท่าไหร่ถึงเพียงพอที่จะรับความผันผวน (Variance) ไหว และเวลาที่อยู่ในช่วง Downswing จะมีแผนเตรียมการรับมืออย่างไร เพื่อไม่ให้เสียจนเงินหมด เป็นต้น

2. การบริหารจัดการอารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ (Mindset)

เนื่องจากโป๊กเกอร์เป็นเกมกีฬา ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างสูง เพราะเป็นเกมที่ต้องอาศัยการระยะเวลาการเล่นที่ยาวนานและต่อเนื่อง จนอาจกระทบต่อสภาพร่างกายและการพักผ่อน รวมถึง เป็นเกมที่ “โชค” มีผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระยะสั้น จนอาจทำให้เกิดการพ่ายแพ้ สูญเสียหนักๆ จนส่งผลต่อสภาพจิตใจ (โกรธ, โมโห, หงุดหงิด, เครียด, หัวร้อน) ได้ การรู้เท่าทัน และศึกษาหลักคิดที่ถูกต้อง และวิธีการรับมือกับร่างกายและอารมณ์ของตัวเอง เมื่อเจอผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ จึงเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่นักเล่นโป๊กเกอร์ควรจะศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถอดทนอยู่กับความผันผวนของโป๊กเกอร์ได้ในระยะยาว

การศึกษาโป๊กเกอร์ทั้ง 3 องค์ประกอบใหญ่นี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คนที่เริ่มศึกษาโป๊กเกอร์ ควรจะต้องให้ความสำคัญ ไม่ใช่เพียงศึกษาแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพราะถึงเรื่องล้วนเกี่ยวโยงกับชีวิตการเล่นโป๊กเกอร์ในระยะยาว อย่างแยกไม่ออก

2. ภาพรวมของการศึกษาหลักการและทฤษฎีการเล่นบนโต๊ะ

อย่างที่บอกไปว่า concept ในภาพรวมของการแข่งโป๊กเกอร์ มันคือการวิเคราะห์การต่อสู้กันระหว่าง Range บน board texture ดังนั้น การศึกษาเชิงหลักการและกลยุทธ์ จึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ “ส่วนที่มีผลต่อลักษณะของ Range” กับ “ส่วนที่เป็น board texture” ซึ่งเมื่อเอามารวมกับ Range ที่เกิดขึ้นแล้ว จะเป็นการศึกษาการเล่นบน board texture แต่ละรูปแบบ ของ Range แต่ละแบบ นั่นเอง

ในส่วนของการศึกษาตัวแปรที่มีผลกับ Range นั้น อาจจะมีตัวแปรหลักๆให้เราได้ศึกษาอยู่ 7 ตัวแปร พร้อมกับเนื้อหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละตัวแปร คือ :

 1. ตำแหน่ง (Position)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของ Preflop Range ซึ่งจะเป็นการศึกษา Preflop Range และการตอบโต้กันของ Preflop Range ในแต่ละตำแหน่ง เช่น RFI (Raise First In หรือ Open Raise), vs RFI, 3bet, vs 3bet, vs 4bet, Blind vs Blind, Big Blind Defence เป็นต้น ซึ่งหากเป็นการเล่นทัวร์นาเมนต์ Preflop Range ก็จะยิ่งมีความซับซ้อนขึ้น เนื่องจาก Preflop Range ของการเล่นแต่ละ spot นั้นต่างกันตามจำนวน Stack ที่เหลืออยู่ ทำให้ต้องศึกษาวิธีการเล่นแต่ละ Spot ตามแต่ละระดับของ Stack เพิ่มเข้าไปอีก (เช่น 100BB, 40BB, 30BB, 25BB, 20BB 15BB)

2. การตัดสินใจเล่น (Action)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในตัวแปรนี้ จะเกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐาน (Fundamental Concept) ในเชิงคณิตศาสตร์และสถิติทั้งหลาย ซึ่งโดยสรุปแล้ว อาจจะประกอบไปด้วย :

 • GTO & Exploitative Concept ซึ่งเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้และเข้าใจหลักคิดในกรอบภาพกว้าง ที่จะส่งผลต่อกลยุทธ์การเล่นในภาพรวมของโป๊กเกอร์ยุคใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการ Balance เพื่อให้ไม่ให้คู่แข่ง Exploit หรือโจมตีจุดอ่อน (Leak) เราได้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่อยู่ในจุด Optimal ตรงกลาง ซึ่งเมื่อเราเข้าใจจุดนี้แล้ว เราจะได้สามารถปรับตัวเพื่อเบี่ยงตัวเองออกจากจุด Optimal นี้ไป Exploit คู่แข่งที่มีจุดอ่อน ที่ไม่ได้เล่นอย่าง Optimal ได้อย่างเหมาะสม
 • Optimal Bluff : Value Ratio เป็น concept ต่อเนื่องจากความเข้าใจเรื่อง GTO ก็จะมาต่อกันที่เรื่องนี้ว่า เราควร Balance สัดส่วนการ bet ระหว่าง Bluff Bet กับ Value bet ใน range ของเราอย่างไรให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้คู่แข่ง Exploit เราได้
 • MDF (Minimum Defence Frequency) คือ concept การรับมือกับคู่แข่งที่ bet มา ว่าควรจะเล่นต่อด้วยความถี่เท่าไหร่ หรือกี่ % ของ Range ที่เล่นมาก่อนหน้านี้
 • Pot Odds, Implied Odds, Reverse Implied Odds และ Outs / Equity / EV เป็น concept ที่ใช้ประเมินเรื่องความคุ้มค่าในการ call ที่จะได้กำไรในระยะยาว จากเงินกองกลาง และโอกาสชนะ
 • Combinatorics หรือ “คอมโบ” เป็น concept ที่ใช้ในการประเมิน Equity ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยประเมินลงไปถึงขั้นความแตกต่างของ “ดอก” ในแต่ละแฮนด์

3. ขนาดของการ Bet (Bet Size)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องคือ Bet / Raise Sizing ที่เป็น concept เกี่ยวกับการ bet หรือ raise ในแต่ละขนาด ว่าเหมาะสมกับจุดประสงค์อะไร และใช้เมื่อไหร่ ควรใช้ในขนาดเท่าไหร่

4. สไตล์การเล่นของคู่แข่ง (Playing Style)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ประเภทของผู้เล่น (Type of Player) และการอ่านค่า HUDs (Heads Up Displays) ซึ่งเป็นค่าสถิติในการเล่นออนไลน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันของแต่ละกัน เพื่อให้เราเข้าใจความแตกต่างของผู้เล่นแต่ละประเภท และหาวิธีการปรับตัวเพื่อรับมืออย่างเหมาะสมต่อไป

5. ขนาดของ Stack (Stack Size)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องคือ concept เรื่อง Stack-to-Pot Ratio หรือ SPR ที่ประเมินขนาดของ Stack เทียกับ Pot เพื่อใช้ประเมิน Range และ Action ที่จะเล่นในแต่ละ spot

6. Rake & Ante

เป็นการเก็บค่าธรรมเนียมของแคชเกม และการบังคับลงเงินกองกลางในทัวร์นาเมนต์ ซึ่งจะส่งผลต่อ Pot Odds และความคุ้มค่าที่จะเล่น ดังนั้น จะถึงต้องมีปรับ Preflop Range หากโครงสร้างของ Rake หรือ Ante เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นการศึกษาเรื่องการปรับ Preflop Range ในกรณีที่มี/ไม่มี Rake และ Ante หรือเมื่ออัตราการเก็บเปลี่ยนไป

7. ICM (Independent Chip Model)

เป็นตัวแปรที่ส่งผลกับ Range ในการแข่งทัวร์นาเมนต์ ในช่วงที่มีการก้าวกระโดดของเงินรางวัล ซึ่งก็จะมาศึกษา concept ในเรื่อง ICM นี้โดยตรง ว่าจากตำแหน่ง และเงินรางวัลที่มีอยู่ในแต่ละอันดับ จะส่งผลต่อ Range ที่จะเล่นอย่างไร เมื่อมูลค่าชิพที่มีอยู่ ไม่เป็นสัดส่วนเท่ากับมูลค่าของเงินที่จะได้รับ

ทีนี้ พอเรามีความรู้และหลักการที่จะนำมาใช้ประเมิน Range ของตัวเองและคู่แข่งแล้ว เราก็จะนำ Range ที่ประเมินได้ มาพิจารณาร่วมกับ Board Texture หรือลักษณะของไพ่กองกลาง ว่าฝ่ายไหนจะได้เปรียบมากกว่ากัน โดยการศึกษาจะมีอยู่ 3 ลักษณะคือ :

1. วิเคราะห์การสร้าง Range (Range Construction)

จะเป็นหลักการวางแผนว่า Range ที่เราจะเล่นต่อกับคู่แข่งควรจะมีลักษณะแบบไหน กลุ่มไหนที่เราจะ fold, call, check หรือ Raise ทั้ง Value และ Bluff เป็นสัดส่วนประมาณเท่าใดใน Range ทั้งหมด

2. วิธีการเล่นที่เหมาะสมที่สุดช่วง Postflop (Postflop Optimal Play)

จะเป็น concept เดียวกับในข้อแรก แต่จะลงรายละเอียดถึงวิธีการเล่นแต่ละ combo ใน range ของแต่ละคน กับ board texture ที่เกิดขึ้นว่า ควรจะเล่นยังไง ด้วยความถี่ประมาณเท่าไหร่ ถึงจะ balance

3. การปรับตัวเพื่อ Exploit คู่แข่งให้เหมาะสม (Exploitative Adjustment)

เป็น concept สูงสุดของการเล่นโป๊กเกอร์ เพราะต้องใช้ทุกองค์ความรู้รวมกันในการวิเคราะห์ว่า คู่แข่งที่เล่นอยู่เล่นใกล้เคียงหรือห่างจากจุด Optimal มากน้อยแค่ไหน และสุดท้ายแล้ว ควรจะปรับตัวออกจากจุด Optimal เพื่อเล่นกับคู่แข่งแต่ละคนอย่างไร จึงจะสามารถทำกำไรได้สูงสุด

ทั้งหมดนี้ จึงคือภาพรวมคร่าวๆ ของการศึกษาหลักการและกลยุทธ์การเล่นโป๊กเกอร์ เพื่อนำทุกอย่างมาวิเคราะห์การเล่นในสถานการณ์ตรงหน้า เพื่อทำกำไรให้ได้มากที่สุด

3. ลำดับขั้นของการศึกษาเนื้อหาโป๊กเกอร์

เมื่อเห็นภาพรวมคร่าวๆของเนื้อหาการศึกษาทั้งหมดของโป๊กเกอร์แล้ว คำถามต่อมาก็คือ ด้วยเนื้อหาที่มากมายมหาศาลขนาดนี้ “แล้วเราจะเริ่มศึกษาจากเรื่องไหนไปไหนดี?” จึงจะช่วยให้เราเข้าใจโป๊กเกอร์อย่างเป็นลำดับมากที่สุด

เรื่องนี้ ในความเป็นจริง ไม่มีหลักการ หรือสูตรสำเร็จว่าควรศึกษาจากเรื่องไหนก่อนหลัง เพราะหลักการความรู้ในโป๊กเกอร์ในแต่ละเรื่อง มักจะแยกเป็นส่วนๆอยู่โดดๆ แต่เราจำเป็นต้องเรียนรู้แต่ละเรื่อง แล้วนำมาเชื่อมโยงกันให้ได้

แต่จากประสบการณ์และการวิเคราะห์ส่วนตัว ผมจะขอแนะนำให้ศึกษา โดยแบ่งกลุ่มความรู้ที่จะศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม และไล่ศึกษาไปทีละกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มความรู้เกี่ยวกับ Concept เบื้องต้นและ Concept ในภาพรวม

เป็นกลุ่มที่ผมแนะนำให้ศึกษาเป็นกลุ่มแรก เพราะเป็นกลุ่มที่จะทำให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดของการศึกษาโป๊กเกอร์ก่อน และจะช่วยให้เรามีแผนการที่จะเป็นจุดตั้งตั้นที่ดี ในการต่อยอดความรู้ต่อไป โดยเริ่มจาก

 • ศึกษากฎ, กติกา, เงื่อนไข และวิธีการเล่น (How to play) ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้เราพลาด กับเรื่องพื้นฐานที่สุดของเกม
 • ศึกษา Bankroll Management เป็นเรื่องถัดมา เพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีหลักการในการบริหารเงินที่ดี และจะได้มีแผนในการจัดการกับผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม จะได้ไม่เริ่มเล่นมั่วๆแล้วสูญกำไรเพียงเพราะบริหารเงินไม่เป็น
 • ศึกษา concept เบื้อต้นของ GTO เป็นเรื่องถัดมา ว่า GTO คืออะไร? ที่มาที่ไปของมันคืออะไร? มันช่วยให้การเล่นของเรายังไง? แก่นที่สำคัญของมันอยู่ตรงไหน? เพื่อให้เข้าใจหลักการการเล่นในภาพรวม ก่อนจะเริ่มศึกษารายละเอียดแต่ละเรื่องที่สอดคล้องกับ concept นี้
 • ศึกษา Preflop Range จาก GTO เบื้องต้น (อย่างน้อยคือกลุ่ม RFI, vs. RFI, vs. 3bet ในแต่ละตำแหน่ง) เพื่อให้มีจุดเริ่มต้นของการเล่นช่วง Preflop ที่ดี และได้เปรียบคนทั่วไป หากคล่องแล้ว ก็ให้ศึกษาใน spot ที่ลึกขึ้น และพยายามศึกษาหาเหตุผลและความเชื่อมโยงที่อยู่เบื้องหลัง มากกว่าการท่องจำอย่างเดียว

กลุ่มที่ 2 : กลุ่ม Fundamental Concept

ได้แก่กลุ่มพวกที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานทั้งหมด คือ

 • Optimal Bluff : Value Ratio
 • MDF
 • Pot Odds / Implied Odds / Reverse Implied Odds
 • Outs / Equity / EV
 • Combinatorics

เนื่องจากเนื้อหาพวกนี้เป็นเนื้อหาหลักการพื้นฐานที่จะช่วยให้เราเข้าใจเหตุผล ที่มาที่ไปของการตัดสินใจเล่นจาก Solver ในขั้นถัดไปที่สูงขึ้น

กลุ่มที่ 3 : กลุ่ม Concept อื่นๆที่เหลือ ได้แก่

 • Bet / Raise Sizing
 • Type of Player และการอ่านค่า HUDs
 • SPR
 • การปรับ Preflop Range
 • ICM สำหรับการเล่นทัวร์นาเมนต์

Concept เหล่านี้ก็จะเป็นเนื้อหาความรู้อื่นๆที่ถัดมาจาก concept พื้นฐาน ที่ควรจะต้องศึกษาต่อให้ครอบคลุมและครบถ้วน เพื่อให้เข้าใจในหลักการของโป๊กเกอร์ครบทุกจุด

กลุ่มที่ 4 : กลุ่ม Optimal Play

เป็นกลุ่มที่จะนำความรู้ทั้งหมดก่อนหน้านี้มาบูรณาการรวมกัน และศึกษาการเล่นรวมกับ Solver เพื่อให้เข้าใจหลักการการเล่นในจุดที่ Optimal ของการเล่น postflop เป็นหลัก และพัฒนาจนถึงขั้นสูงสุดคือการปรับตัวอย่างมีหลักการและเหมาะสมเพื่อให้ Exploit คู่แข่งได้สูงสุด จึงเป็นการมุ่งเน้นศึกษาในเรื่อง

 • Range Construction
 • Postflop Optimal Play
 • Exploitative Adjustment นั่นเอง

กลุ่มที่ 0 : กลุ่ม Mindset

เป็นกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆโดยตรง แต่เป็นเนื้อหาที่สามารถศึกษาประกอบได้ ไม่ว่าจะกำลังศึกษาอยู่กลุ่มไหน ลำดับไหนก็ตาม เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับจิตใจและการควบคุมอารมณ์ให้สูงและมั่นคงขึ้น

4. แหล่งศึกษาโป๊กเกอร์สำหรับเนื้อหาแต่ละส่วนที่แนะนำ

และคำแนะนำในส่วนสุดท้าย ก็คือ แหล่งศึกษาโป๊กเกอร์

มาถึงจุดนี้ หลายคนที่กำลังเริ่มต้นศึกษา และเริ่มเข้าใจภาพรวม รวมถึงลำดับขั้นในการศึกษาแล้ว ก็อาจจะมีคำถามสุดท้ายคือ “แล้วถ้าจะเริ่มต้นศึกษาจริงๆ จะไปศึกษาเนื้อหาเหล่านั้นได้จากที่ไหน?”

ซึ่งผมจะขอแนะนำ โดยแบ่งเป็นการศึกษา จากกลุ่มคนไทย (ภาษาไทย) และกลุ่มคนต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) ไว้ดังนี้ :

= แหล่งความรู้ภาษาไทย =

สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาโป๊กเกอร์ และภาษาอังกฤษไม่แข็ง แหล่งความรู้ที่แนะนำเบื้องต้น จะมี 4 ที่คือ

 1. เพจ และยูทูป ช่อง Zuburbian1

โดยมีตัวผม เอ้ Zuburbian1 เป็นผู้ดูแลเนื้อหา

ที่อยากแนะนำเพราะ ผมคิดว่าตัวเองน่าจะรวบรวมเนื้อหาพื้นฐานได้ครบถ้วนพอสมควร ซึ่งทุกคนสามารถเริ่มต้นศึกษาได้ตั้งแต่เนื้อหากลุ่มวิธีการเล่น และ Concept เบื้องต้นในภาพรวม รวมถึงเนื้อหากลุ่ม Fundamental Concept ทั้งหมด อย่างละเอียด และพร้อมจะตอบทุกข้อสงสัย หากใครศึกษาแล้วไม่เข้าใจตรงจุดไหน ก็ตามสามารถหลังไมค์มาถามผมได้ตลอดเวลา

2. เว็บไซต์ Turnpro

จะเป็นการศึกษาเนื้อหาในภาพรวม ทั้ง Fundamental Concept, Concept อื่นๆ รวมถึงการเล่นแบบ Optiomal จากบทความแปลภาษาไทย ที่แปลมาจากเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว ทำให้คนที่ภาษาอังกฤษไม่แข็ง สามารถศึกษาเนื้อหาความรู้จากต่างประเทศได้ง่ายขึ้น

3. เพจ, เว็บไซต์ และยูทูปของ Ace Academy

แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีเนื้อหามาก เพราะเราเพิ่งเริ่มก่อตั้งและเปิดตัวได้ไม่นาน แต่เราก็มีแผนการว่าหลังจากนี้ เมื่อเว็บไซต์ของเราเสร็จสมบูรณ์ ในเว็บไซต์จะมีเนื้อหาตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงขึ้นสูง เป็นคอร์สให้ศึกษาอ่านกันได้ฟรีๆ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ concept ต่างๆ และการวิเคราะห์พูดคุยกัน ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น คลิปวิดีโอ, การสตรีมการเล่น, รายการสด รวมถึงบทความ ที่จะทยอยอัพเดตออกมาอย่างสม่ำเสมอ จึงขอฝากไว้ให้ติดตามกันล่วงหน้า

4. คอร์สออนไลน์ของทีม Technical Poker

ทีม Technical Poker เป็นเพียงไม่กี่ทีมในไทยที่มีการรวมกลุ่มศึกษาโป๊กเกอร์กันอย่างจริงๆจังๆด้วยความรู้สมัยใหม่ หรือ Modern Poker ที่ศึกษาการเล่นจาก Solver เป็นหลัก อย่างมีหลักการและมีระบบ เนื้อหาความรู้ที่ผมแนะนำจากการศึกษาคอร์สของกลุ่มนี้ จึงเป็นเนื้อหาขั้นกลาง-สูง ที่จะเน้นศึกษา Optimal Play และ Exploitative Adjustment เป็นหลัก ถือเป็นแหล่งความรู้ขั้นสูงของไทย ในอันดับต้นๆ ณ ตอนนี้

= แหล่งความรู้ภาษาอังกฤษ =

สำหรับใครที่พอจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีในระดับที่สามารถฟัง/อ่านออก ระดับหนึ่ง ผมก็ขอแนะนำการศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างประเทศร่วมด้วย เพราะเนื้อหาค่อนข้างกว้างและลึกกว่าของไทยโดยทั่วไป ที่สำคัญคือ การใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการศึกษา อย่าง Solver ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการศึกษา ดังนั้น ความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็น หากต้องการจะพัฒนาตัวเองในด้านโป๊กเกอร์ในระดับสูง

สำหรับการศึกษาจากแหล่งความรู้ภาษาอังกฤษ ผมจะขอแบ่งเป็น 3 รูปแบบคือ

 1. คอร์สและบทความบนเว็บไซต์

แหล่งที่แนะนำก็จะมีเว็บไซต์ของ Upswing และ Run It Once ที่จะมีการอัพเดตบทความให้ความรู้เป็นระยะ รวมถึงมีคอร์สสอนในเนื้อหาระดับกลาง-สูง โดยใช้ solver เช่นเดียวกับกลุ่ม Techincal Poker ของไทย แต่จะมีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงกว่า เช่น คอร์สสำหรับการเล่นแคชเกม หรือทัวร์นาเมนต์ โดยเฉพาะ โดยค่าคอร์สจะตกอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาท +-

2. .หนังสือ

หนังสือความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโป๊กเกอร์มีมากมายหลายเล่มมาก แต่ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาที่ไม่ค่อยอัพเดตเท่าไหร่นัก และเป็นเนื้อหาแบบ old school poker ที่ไม่ค่อยถูกอธิบายอย่างมีหลักการและเหตุผลสักเท่าไหร่ เหลือเพียง 2 เล่ม ที่เน้นสอนหลักการเชิง Fundamental Concept ที่มุ่งเน้นไปที่ concept แบบ Optimal ที่ได้รับการยอมรับพอสมควร นั่นก็คือ

1) Essential Poker Math เขียนโดย Alton Hardin (เล่มสีขาวทางซ้ายในรูป)

เป็นเล่มที่อ่านค่อนข้างง่าย เนื้อหาโดยรวมจะเป็น Fundamental Concept ทางคณิตศาสตร์ทั้งหลาย ใครต้องการศึกษาคณิตศาสตร์พื้นฐานในโป๊กเกอร์ เล่มนี้ผมคิดว่าดีที่สุด

2) Applications of No-Limit Hold’em โดย Matthew Janda (เล่มสีแดงดำทางขวาในรูป)

เป็นหนังสือที่เน้นสอนและยกตัวอย่างการคำนวณ Fundament Optimal Poker ที่ครอบคลุมและครบถ้วนที่สุด แต่ลักษณะการเขียนจะค่อนข้างวิชาการ เหมือนเปิด textbook อ่านตำราพิสูจน์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ จะมีความยากและน่าเบื่อพอสมควร แต่ถ้าใครไม่มีปัญหากับการศึกษาเชิงวิชาการ เล่มนี้คือ 1 เล่มที่นักโป๊กเกอร์ทุกคนควรต้องอ่าน เพื่อให้เข้าใจถึงทฤษฎีการเล่นโป๊กเกอร์จริงๆ

3. Solver

Solver คือเครื่องมือที่จะช่วยคำนวณ เพื่อหาคำตอบที่เป็นผลลัพธ์ของการเล่นที่ Optimal ที่สุด ตามหลักการของ GTO ซึ่งก็จะมีอยู่หลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบก็จะมีชื่อ Solver ที่ผมแนะนำ ถ้าใครจะใช้เพื่อการศึกษาส่วนตัว ดังนี้ :

1) Solver สำหรับศึกษา Preflop Range

ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Monker Solver (สัญลักษณ์รูปลิง) ที่จะช่วยคำนวณและแนะนำ Preflop Range ตามการปรับสมมติฐานต่างๆของเรา ข้อจำกัดคือ ต้องซื้อหรือเช่า Data Base มาใช้อีกต่อ เพราะเราไม่สามารถวิ่ง simulation ในการหาผลลัพธ์เองได้ เนื่องจากมันใช้เวลานานมากๆ (ประมาณครึ่งปี)

อีกตัวที่น่าใช้และแนะนำสำหรับการศึกษา Preflop Range ของทัวร์นาเมนต์ นั่นคือ Preflop Academy เพราะศึกษาได้ค่อนข้างละเอียด หลากหลายสถานการณ์ และไม่ต้องรัน simulation เอง รูปแบบการใช้จะอยู่บนเว็บไซต์ แต่จะต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกรายเดือนหรือรายปี ที่ราคาค่อนข้างสูง

2) Solver สำหรับศึกษา Postflop Play

ตัวที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ PioSolver ซึ่งมีราคาไม่แพงมากนัก (เริ่มต้นประมาณ 8,000 บาท) สามารถศึกษาการเล่น Postflop ได้อย่างละเอียด แต่มีข้อจำกัดคือ ต้องรัน simulation เองทุก spot และต้องการกำลังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างสูง

ตัวอื่นๆที่นิยมใช้ในปัจจุบันที่แนะนำก็เช่น GTO+ ที่มีข้อดีตรงที่สามารถหาซื้อ Data Base เพิ่มเติมได้ ทำให้ไม่ต้องรัน simulation เอง และกินกำลังเครื่องไม่แรง รวมถึง GTO Wizard ที่มีรูปแบบการใช้งานที่ค่อนข้างครบถ้วน อ่านค่าและนำไปใช้ได้ง่าย ในรูปแบบของ web base

3) Solver สำหรับศึกษา ICM

ได้แก่ Holdem Resources หรือ ICMIZER

4) Solver สำหรับใช้คำนวณ Equity

แนะนำโปรแกรม Equilab ของ PokerStrategy.com ที่ทุกคนสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี

ทั้งหมดนี้ คือแหล่งศึกษาหาความรู้ที่ผมของแนะนำ ณ ปัจจุบัน (ปี 2021) ทั้งฝั่งภาษาไทย และแหล่งความรู้ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทั้ง บทความ, วิดีโอ, คอร์สสอน, หนังสือ และ Solver ที่ทุกคนสามารถเลือกเข้าไปศึกษาหรือนำมาใช้ศึกษาส่วนตัวได้ ตามแต่ความถนัดและกำลังทรัพย์และความสามารถของแต่ละคน

นอกเหนือจากนี้แล้ว ทุกคนก็ยังสามารถหาความรู้เกี่ยวกับโป๊กเกอร์เพิ่มเติมได้ ผ่านการเซิร์ชหาใน google หรือติดตามคลิปวิดีโอในยูทูปโป๊กเกอร์ช่องต่างๆ ที่เป็นเนื้อหาความรู้ เพิ่มเติมได้อีก

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความชิ้นนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคน โดยเฉพาะคนที่เริ่มเข้าสู่วงการโป๊กเกอร์ และหาทางเริ่มต้นการศึกษา ที่จะได้มีแนวทางการศึกษาอย่างเป็นหลักการ มีขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้น เป็นระบบ ระเบียบมากขึ้น และมีช่องทางที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว ว่าเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณภาพ ที่เป็นความรู้ที่ถูกต้องที่แท้จริง ที่น่าจะเป็นประโยชน์ และช่วยประหยัดเวลาให้ทุกคน ไม่ต้องหลงทางอยู่ในเขาวงกตของการศึกษาโป๊กเกอร์ หรือเป็นทางออก สำหรับใครก็ตามที่กำลังติดขัดในการศึกษาโป๊กเกอร์ด้วยตัวเองอยู่ในขณะนี้ได้

ยังไงฝากติดตามผม และทีม Ace Academy กันต่อไป สัญญาว่า เราจะนำความรู้ดีๆ มาฝากทุกคนกันอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนครับ!